Банкеръ Daily

Финансов дневник

МВФ обяви влизането в сила на разпределение на 650 млрд. долара

Кристалина Георгиева

Г-жа Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ), направи следното изявление днес:

"Днес влиза в сила най-голямото разпределение на специални права на тираж (СПТ) в историята на стойност от приблизително 650 милиарда щатски долара. Разпределението е мощна ваксина в подкрепа на финансовото здраве на света, която - използвана разумно - е и уникална възможност за борба с тази безпрецедентна криза.

Разпределението на СПТ ще осигури допълнителна ликвидност на световната икономическа система, допълвайки валутните резерви на държавите и намалявайки зависимостта им от по-скъп вътрешен или външен дълг. Страните могат да използват пространството, осигурено от разпределението на СПТ, за да подкрепят икономиките си и да засилят борбата си с кризата.

СПТ се разпределят между държавите пропорционално на квотните им дялове в МВФ. Това означава, че около 275 млрд. щатски долара ще бъдат предоставени на нововъзникващите и развиващите се страни, от които страните с ниски доходи ще получат около 21 млрд. щатски долара, което в някои случаи се равнява на 6 % от БВП.

СПТ са ценен ресурс и решението как да бъдат използвани оптимално се взема от всяка от нашите страни членки. За да могат СПТ да бъдат използвани в максимална полза на страните членки и на световната икономика, тези решения трябва да бъдат разумни и добре обосновани.

За да подкрепи страните и да помогне за осигуряване на прозрачност и отчетност, МВФ предоставя рамка за оценка на макроикономическите последици от новото разпределение, статистическото му третиране и управление, както и оценка на начините, по които то може да повлияе на устойчивостта на дълга. МВФ също така ще предоставя редовно актуална информация за всички наличности, транзакции и търговия със СПТ - включително последващ доклад за използването на СПТ след две години.

За да увеличи ползите от това разпределение, МВФ насърчава доброволното насочване на част от СПТ от страните със силни външни позиции към най-нуждаещите се страни. През последните 16 месеца някои членове вече се ангажираха да предоставят 24 млрд. щатски долара, включително 15 млрд. щатски долара от съществуващите си СПТ, на Доверителния фонд на МВФ за намаляване на бедността и растеж, който предоставя заеми на преференциални условия на държави с ниски доходи. Това е само началото и МВФ ще продължи да работи с нашите членове за надграждането на тези усилия.

МВФ също така обсъжда със своите страни членки възможността за създаване на нов доверителен фонд за устойчивост и стабилност, който би могъл да използва разпределените СПТ, за да помогне на най-уязвимите страни в структурната трансформация, включително в борбата с предизвикателствата, свързани с климата. Друга възможност би могла да бъде насочването на СПТ в подкрепа на кредитирането от страна на многостранните банки за развитие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във