Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МУДИС ВДИГНА РЕЙТИНГА НА БЪЛГАРИЯ

Международната рейтингова агенция Мудис повиши рейтинга за облигациите на българската държава от Ва1 на Ваа3 и за депозити в местна валута от Ва1 на Ваа1. По този начин рейтингът на България по Мудис премина от спекулативния в инвестиционния спектър. Което означава, че чуждестранните капитали поемат много по-малко рискове, като закупуват български държавни ценни книжа или правят депозити в наши банки.
Според официалното съобщение на Мудис, разпространено чрез световните агенции, повишаването на рейтинга на България е резултат от значителните постижения в ключови области и реалните перспективи за присъединяването на страната ни към ЕС през 2007 година.
Анализаторите на агенцията подчертават, че бързият икономически растеж и фискалните излишъци са довели до голямо намаляване на нивото на държавен дълг. Подчертава се, че неотдавна правителството предплати значителна част от оставащия дълг към МВФ и Световната банка.
Експертите на Мудис отбелязват, че структурните реформи в българската икономиката очевидно имат благоприятно въздействие, тъй като преките чуждестранни инвестиции и ръстът на износа са много силни, а безработицата е спаднала.
България обяви намерението си да влезе в двегодишния механизъм за въвеждане на еврото веднага след присъединяването си към ЕС и може - ако всичко върви по план, да приеме еврото още през 2009 година, се казва в анализа на Мудис.
Наред с успехите в доклада на Мудис се отбелязват и някои рискове за българската икономика. Посочва се, че дефицитът по текущата сметка е достигнал почти 15% от БВП при запазване на силен ръст на кредитирането и високи нива на брутния външен дълг. Този голям дисбаланс, съчетан със системата на Валутен борд, прави България до известна степен уязвима от сътресенията на международните пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във