Банкеръ Daily

Финансов дневник

МС предлага да запишем допълнителни акции в МБВР и в МФК

Министерският съвет прие решение да предложи на Народното събрание да даде съгласие за участие на България в Общите и Селективните увеличения на капитала на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и на Международната финансова корпорация (МФК).

Ще трябва парламентът да упълномощи министъра на финансите, след като даде съгласието си, да подпише документи за записване на акциите. След това е необходимо и министърът на правосъдието да подпише необходимото пред МБВР правно становище. 

С решения на Управителните съвети на МБВР и МФК, приети съответно през 2018 г. и през 2020 г., са одобрени Общи и Селективни увеличения на капитала на МБВР и МФК.

На страната ни е дадено право да запише допълнителни 632 акции от Общото и 369 акции от Селективното увеличения на капитала на МБВР по нoминал от 120 635 щатски долара за акция. Също България може да запише и 12 523 акции от Общото и 6 523 акции от Селективното увеличение на капитала на МФК по номинал от 1 000 щатски долара за акция.

На внасяне подлежи 20% от стойността на акциите по Общото и 6% от стойността на акциите по Селективното увеличение на капитала на МБВР, а акциите в МФК са платими в пълен размер.

МБВР е основната организация от Групата на Световната банка, в която България членува от 1990 година. МФК е организацията от Групата на Световната банка, фокусирана върху развитието на частния сектор, като членството на страната в нея е в сила от 1991 година.

Горните решения на управителните съвети са приети в контекста на пакет от мерки за увеличаване на финансовия капацитет на двете международни финансови институции. Също така те се обмислят и предвид преразпределянето на акционерното участие и правото на глас на членуващите в тях държави.

Записването на акциите представлява изпълнение на ангажимент, свързан с участието на страната като акционер в международните финансови институции от Групата на Световната банка. Предвид характера на МБВР и МФК, записването на акциите представлява и принос на страната към международното сътрудничество за развитие. Плащането на акциите се отчита като официална помощ за развитие.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във