Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Moody' s даде стабилна перспектива за България


Стефан Стайков, финансов експерт

 


Стрес-тестовете и прегледът на качеството на активите, проведени от Българската народна банка, показаха, че няма поводи за притеснение, защото банковата система в страната е стабилна. Данните сочат силна капиталова позиция и устойчивост на потенциални сътресения. Независимо че резултатите са различни за отделните банки у нас, при всички те значително надвишават минималните регулаторни изисквания на системно ниво. Нещо повече, капиталовата им адекватност е по-висока от средните равнища за европейските банки. Базовият собствен капитал от първи ред е 18.9%, което  е повече от четири пъти над регулаторния минимум.

Финансовата стабилност в страната се потвърждава и от международната рейтингова агенция Moody's, която отново даде кредитен рейтинг на България - стабилна перспектива. Оценката е заради силната фискална позиция и устойчивата, растяща икономика на страната. Агенцията също така публикува и рейтинговите позиции за някои български банки. Много добро впечатление прави, че Общинска банка - за втора поредна година, затвърждава оценката "стабилна перспектива", което се потвърди и от положителните резултати от стрес-тестовете на БНБ.

В подкрепа на това, че банките ни са стабилни, капиталово адекватни и че пред тях стоят добри перспективи за развитие, са сходните положителни оценки, които дават международните и български институции като ЕЦБ и БНБ, както и рейтинговата агенция Moody's. 

Финансовата и икономическата устойчивост е основата за установяването на благоприятна бизнес среда, като просперитетът на банките все повече зависи от внедряването на иновативни идеи и достигане до нови хоризонти. Бъдещето на банките в днешната конкурентна среда се предопределя от качеството на предлаганите продукти, тяхното правилно позициониране и интегриране на нови информационни технологии. Потребителите са все по-активни и взискателни и искат да оперират със средствата си свободно и незабавно, онлайн през своите мобилни устройства. Те търсят бързина, удобство и мултифункционалност - качества, които съвременните банкови продукти трябва да притежават. В това отношение - тъй като прави добро впечатление, пак ще дам като пример Общинска банка и нейната безконтактната дебитна карта с транспортно приложение. Това е високотехнологичен продукт, който освен че се използва за разплащателно средство, служи и за превозен документ в метрото. Именно затова внедряването и предлагането от банките на комплексни решения са важни инструменти за подобряване на техните услуги, защото това им осигурява преднина пред конкурентите на пазара. В този случай инвестициите в иновациите носят значителна възвръщаемост и така нашите банки не само ще бъдат по-конкурентни, но и ще предоставят услуги, релевантни на предлаганите от водещите банки в световен мащаб.

 

 

Стефан Стайков е икономист. В момента е изпълнителен директор на “Национална компания индустриални зони” ЕАД. Има значителен принос като консултант за придобиване на кредитния рейтинг на няколко български организации, заема ключова роля при пласирането на облигации на пазара. Дългогодишен опит в Европа и Азия в областите: навлизане на нови пазари и представяне на нови продукти, които допринасят значително за увеличение на печалбите и повишаване на стойността на компаниите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във