Банкеръ Daily

Финансов дневник

Мобилизират 60 млн. лв. под формата на кредити за селските райони

Държавният Фонд на фондовете (ФнФ) обяви процедура за избор на финансови посредници, които да управляват нов инструмент за финансиране в селските райони. Бюджетът на финансовия инструмент възлиза на 38,3 млн. лв. Очаква се към публичния ресурс бъдещите финансови посредници да добавят и частен капитал, с което общата сума да надхвърли 60 млн. лева.

Средствата ще се отпускат под формата на нисколихвени кредити, предназначени за земеделски производители и други бизнеси в селските райони. Фермерите ще могат да ползват финансиране до 2 млн. лв., а право на заем при облекчени условия ще имат също предприятия, осъществяващи неземеделски дейности на територията на селски райони, включително производство, търговия, занаяти, всякакъв вид услуги като например, счетоводни, комунално-битови, ремонтни, ветеринарни, информационни, грижа за стари хора. Парите ще могат да се използват, както за инвестиции, така и за оборотни средства.

Фондът на фондовете ще съфинансира два вида нисколихвени кредити: допълващи вече получена безвъзмездна помощ по проекти (участие на ФнФ до 50% от размера на кредита) и самостоятелни заеми (участие на ФнФ до 70% от размера на кредита).

Преференциалните условия ще включват по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за кандидатстване, намаляване на изискванията за обезпечения, удължен гратисен период, улеснен достъп до финансов ресурс на специфични целеви групи (малки стопанства, млади фермери). Очаква се с предвидените средства да бъдат подкрепени минимум 130 предприятия, развиващи дейност в селското стопанство или преработката на земеделски продукти, както и осъществяващи неземеделска дейност на територията на селските райони.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във