Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Мобилен данъчен се прескача с обезпечение

Камионите с плодове, зеленчуци и месо под ударите на НАП

Приходната администрация ще може да контролира движението на стоки с висок фискален риск на територията на страната Това бе решено в парламента с приемането на второ четене на промени в Данъчноосигурителния процесуален кодекс. Измененията, с които се създава т.нар. финансова миниполиция , влизат в сила от 1 януари 2014 година.


Специално за БАНКЕРЪ Людмила Петкова, заместник-министър на финансите, коментира: Става дума за плодове, зеленчуци, месо, захар и други. Това са все стоки, които са рискови от гледна точка на фиска, защото декларация по ДДС се праща в НАП по закон 45 дни след датата на вноса, а тези стоки се реализират почти мигновено, което създава условия за данъчни измами. За това време едни пари могат да бъдат превъртени няколко пъти, а и лицето, което внася стоките, да изчезне. При тези стоки данъчната събираемост куца най-много.


Движението на всички стоки с висок фискален риск, независимо от мястото им на получаване или разтоварване - в страната, в друга държава членка на ЕС, или в трета страна, ще подлежи на фискален контрол. Той няма да се прилага за стоките под митнически режим. Списъкът на стоки с висок фискален риск ще се утвърждава със заповед на министъра на финансите по мотивирано предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.


При фискалния контрол водачът на транспортното средство е длъжен да предостави на органа по приходите документ за самоличност, документите, придружаващи стоката, да декларира данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час на пристигане.


Получателят/купувачът на стоката е длъжен да уведоми незабавно НАП при промяна на датата, часа и мястото на получаване или разтоварване на стоката, да присъства на получаването (разтоварването), да не се разпорежда със стоката преди това освен в случай на представяне пред служителите на приходната агенция на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от шест месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката. При неизпълнение на тези задължения глобата е от 1000 до 3000 лв. за физически лица или имуществена санкция от 3000 до 20 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци. При повторно нарушение глобата достига съответно 5000 и 50 000 лева.


Мобилните групи и регионалните екипи ще бъдат част от новата дирекция, която се предвижда да започне да действа от началото на следващата година. Дирекция Фискален контрол ще бъде с компетентност на територията на цялата страна. Мобилните групи ще осъществяват контрол на фискалните контролни пунктове, разположени в непосредствена близост до граничните контролно-пропускателни пунктове с Гърция и Румъния. Регионалните екипи ще осъществяват контрол във вътрешността на страната.


nbsp;


nbsp;


РедМобилните групи ще имат правомощия да спират превозни средства и да проверяват документите, съпровождащи превозваната стока. Ако се превозва стока с висок фискален риск, ще се поставя пломба на превозното средство - обикновена или с GPS устройство. С GPS пломбите ще може да се проследява траекторията на движение на товара. С такива пломби ще пътуват много от рисковите стоки или стоки на познат на данъчните рисков доставчик. Регионалните екипи ще причакват превозното средство до мястото на разтоварване на стоката. Там те ще отстраняват техническото средство за контрол - пломбата. Като последна фаза на контрола фискалните полицаи ще проверяват документите и фактическите количества стоки. Един вид ще засичат декларираните количества с реалната им наличност.Мобилните данъчни ще имат право да спират транспортни средства с товароносимост над 3 тона на фискални контролни пунктове, да изискват и извършват проверка на документите, придружаващи стоката, да извършват проверка и оглед на превозваната стока в транспортното средство и на мястото на получаването (разтоварването) й, обясни Петкова. Водачът на транспортното средство е длъжен да предостави на органа по приходите документ за самоличност, документите, придружаващи стоката, да декларира данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час на пристигане.При съмнения за укриване на обороти и данъци - ДДС и корпоративен, мобилните данъчни ще могат да искат обезпечение за държавните вземания. Понеже бързо развалящите се стоки не могат да бъдат надеждно обезпечение, се налага друго. Това могат да бъдат банкови гаранции, депозити в банки и др., предложени от търговеца, с които служителите на НАП се или не се съобразяват. Тези мобилни служители на приходната агенция не могат да задържат нарушители, завърши заместник финансовият министър.


Facebook logo
Бъдете с нас и във