Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МКБ ЮНИОНБАНК УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА СИ

Акционерите на МКБ Юнионбанк взеха решение да увеличат капитала на банката с общо 40 млн. лв. - от 125.4 млн. до 165.4 млн. лева. На общо събрание, което се проведе в понеделник (31 март), те гласуваха кредитната институция да емитира 20 млн. броя акции с номинална стойност 1 лев. Новите ценни книжа ще бъдат разпределени пропорционално между сегашните собственици. По този начин акционерният капитал на банката ще бъде малко повече от 60.4 млн. лева.
На общото събрание бе взето решение цялата печалба на кредитната институция за 2007 г. - 7.5 млн. лв., да бъде капитализирана. Банката получи и 20 млн. лв. допълнително за увеличение на основния капитал под формата на дългово-хибриден инструмент. Този ресурс й бе предоставен от мажоритарния й акционер - унгарската МКБ Банк (MKB Bank), която притежава 60% от капитала на българската кредитна институция. Средствата ще бъдат записани в собствения капитал на МКБ Юнионбанк, след като за това бъде получено одобрението на Българска народна банка.
С увеличения си капитал МКБ Юнионбанк се нарежда сред десетте кредитни институции в страната, които могат да финансират големи проекти. Ние вече можем самостоятелно да подкрепим реализирането на бизнес идеите на стойност над 41 млн. лева, коментира главният изпълнителен директор на кредитната институция Мария Илиева.
Освен увеличаване на капитала акционерите на МКБ Юнионбанк гласуваха и промени в надзорния съвет на банката. Като негови членове бяха освободени Тамаш Ердей и Герхард Грибковски. На техните места в надзора влязоха Акош Барта и Нийл Уотсън, които са служители на унгарската МКБ Банк. За одитор, който да завери отчетите на кредитната институция за 2008 г., пък бе назначен Кей Пи Ем Джи (KPMG).

Facebook logo
Бъдете с нас и във