Банкеръ Daily

Финансов дневник

Министърът Росица Велкова ще участва в годишните срещи на МВФ и Световната банка

Министърът на финансите Росица Велкова ще участва в редовните годишни срещи на Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд (МВФ), които се провеждат във Вашингтон. Българската делегация е водена от министър Велкова в качеството ѝ на управител за България в организациите от Групата на Световната банка.

В състава на делегацията влизат още заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз Атанас Пеканов, управителят на Българската народна банка (БНБ) и управител за България в МВФ Димитър Радев, подуправителят на БНБ и заместник-управител за страната в Световната банка Радослав Миленков и заместник-министърът на финансите и заместник-управител за България в МВФ Даниела Добрева.

По време на дискусиите ще бъдат обсъдени развитието и предизвикателствата пред световната икономика и финансовите пазари в контекста на глобалните кризи, както и инициативи в рамките на двете международни финансови институции. В рамките на форума българските делегати ще се срещнат с висши ръководни екипи на МВФ и Световната банка, представители на международни финансови институции, на инвестиционни и централни банки.

Групата на Световната банка

включва пет институции. Международната банка за възстановяване и развитие, създадена през 1945 г. вследствие на споразумението, постигнато на Бретън-Уудската конференция от 1944 г., Международната финансова корпорация, създадена през 1956 г., Международната асоциация за развитие, създадена през 1960 г., Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите, създадена през 1988 г. и Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове, създаден през 1966 година.

Групата на Световната банка е един от най-големите източници на финансиране и знания за развиващите се страни в световен мащаб. 

Висш орган на управление на Групата на Световната банка са управителните съвети, които по правило заседават присъствено веднъж годишно и се състоят от по един представител (управител) и един негов заместник (заместник-управител) от всяка страна-членка. Управителите делегират вземането на решения по специфични въпроси на 25-ма изпълнителни директори, които заседават редовно и присъствено в централата на банката във Вашингтон, като всеки от тях представлява отделна страна или група от страни. 

Република България членува във всички организации от Групата на Световната банка.

От 2019 г. в София функционира Център за споделени услуги на Групата на Световната банка, насочен към предоставяне на вътрешна подкрепа за операциите на Групата по цял свят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във