Банкеръ Daily

Финансов дневник

Министър Василев се срещна с посланика на Италия Джузепина Дзара

Двамата с посланик Дзара са единодушни, че в областта на енергетиката, инфраструктурата, земеделието, туризма и козметичната индустрия има големи перспективи за търговско-икономическо сътрудничество между България и Италия.

Вицепремиерът по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев проведе среща с посланика на Италия в България Н. Пр. Джузепина Дзара.

По време на разговоря са очертани общоевропейските приоритети и действия, който да отговорят на последиците от войната в Украйна. Особено внимание е обърнато на необходимостта от планове и спешни мерки за намиране на алтернативни маршрути и доставки на природен газ за Европа.

Василев и Дзара са обсъдили и възможностите за стимулиране на иновациите и икономиката, които предоставя Плана за възстановяване и устойчивост. Министър Василев е посочил, че за организацията на търговете по ключовите проекти от плана ще се разчита на експертизата на Европейската банка за възстановяване и развитие, за да се избегнат всички възможности за корупция.  

Двамата с посланик Дзара са единодушни, че в областта на енергетиката, инфраструктурата, земеделието, туризма и козметичната индустрия има големи перспективи за търговско-икономическо сътрудничество между България и Италия.

Италия е един от водещите търговски партньори на България,

както в Европейския съюз, така и в света. В последните години стокообменът ни премина два милиарда евро. Данните за пандемичната 2020 г. показват спад, като следствие от кризата с COVID 19. Намаляването бе пропорционално, както в износа, така и във вноса.

През миналата година обаче фирмите от двете страни успяха да компенсират този спад. Износът ни расте с 36.4% и е на стойност 5.13 млрд. лева. Вносът също е нараснал - с 18.9%, до 5.06 млрд. лева. Търговското салдо е положително за България.

В последните години водещи стоки в износа ни за Италия са: части за обувната промишленост, рафинирана мед и медни сплави, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, зърнени култури, ел.техника, готови изделия на обувната промишленост, а също и стоки на текстилната, шивашката, кожаро-кожухарската индустрия.

Във вноса от Италия водещи са трактори, автомобили и други превозни средства, обработени кожи, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, трактори, готови изделия на текстилна, обувна и кожарска индустрия, медикаменти и други.

Насърчаването на развитието на контактите на фирмено равнище (В2В форуми, по-широко присъствие на фирми на изложения, организирани в двете страни) може да допринесе за увеличаване на размера на двустранния стокообмен и включването на повече стоки с по-висока степен на преработка.

Към края на второто полугодие на миналата година размерът на преките чуждестранни инвестиции от Италия в България възлиза на 2.90 млрд. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във