Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МИНИСТРИТЕ ЗАПОЧНАХА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ

Дългоочакваният проектозакон за потребителския кредит влезе в Министерския съвет, но така и не бе приет на заседанието му от 2 март. Правителството взе решение да бъде дадено време на министрите, за да се запознаят със законопроекта и да подготвят своите бележки към него. В това няма нищо странно, тъй като идеята е разпоредбите в нормативния документ да обхващат не само банките, но и лизинговите компании, кредитните къщи, издателите на кредитни карти, както и всички фирми, предоставящи стоки и услуги на разсрочено плащане.
Правилата в проекта се отнасят единствено и само за потребителските кредити с размер между 400 и 40 хил. лева. Законопроектът няма да обхваща ипотечните заеми и фирмените кредити. Сега обаче в ЕС се подготвя специална директива, която ще регламентира правата на гражданите - получатели и на ипотечни кредити. И когато тя бъде приета, със сигурност ще се въведе и у нас.
Идеята на подготвяния законопроект за потребителския кредит е да се създадат условия за максимална информираност на гражданите, вземащи заем или стока на изплащане. Казано по друг начин, дори и най-некомпетентният във финансовата област човек трябва да е наясно колко пари, за какъв срок и при какви условия взима назаем. Яснотата трябва да идва от самия договор за кредит или за покупка на стока на изплащане. В него освен сумата, която получава назаем клиентът, и годишната лихва ще трябва да фигурират и годишните разходи за плащане на всички такси и комисиони. А според един от текстовете в проектозакона клиентът не е длъжен да плаща лихви, такси и комисиони, които не са изрично упоменати в договора.
В проектозакона за потребителския кредит е записано, че гражданинът има право предсрочно да прави погасителни вноски по дълга си, като това води до съответното намаляване на разходите по обслужването му. Банките ще могат да събират такси при предсрочно погасяване, но размерът им е лимитиран от специален текст, който обаче е доста разтеглив. В него се казва: Дължимите от потребителя разходи (таксите за предсрочно погасяване), които са предвидени в договора за кредит, не могат да надвишават тримесечния еквивалент на годишния процент на разходите по потребителския кредит върху остатъка от кредита. С други думи, когато подписват договорите си за заеми, гражданите ще трябва много внимателно да проследят какви такси фигурират в тях и да искат от банковите служители да им правят допълнителни изчисления.
В проектозакона са заложени солени глоби - до 10 хил. лв., за лицата и институциите, които го нарушават. Липсата на изричен текст, който да указва, че изискванията на нормативния документ важат само за кредити, които ще бъдат отпуснати след обнародването му, могат да предизвикат поредица спорове между банките и техните клиенти, които да прераснат в съдебни дела - продължителни и скъпоструващи и за двете страни. Подобна нежелана ситуация може да бъде избегната, ако текстовете в проектозакона бъдат конкретизирани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във