Банкеръ Daily

Финансов дневник

Министерството на финансите става пълноправен член на Международната мрежа за финансово образование на ОИСР

Министерският съвет одобри присъединяването на Министерството на финансите като пълноправен член към Международната мрежа за финансово образование (International Network on Financial Education - INFE) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и упълномощи министъра на финансите да предприеме необходимите действия за кандидатстване.

Членството в INFE е на ниво институции. Към настоящия момент в нея участват около 270 публични организации от 123 държави.

С присъединяването към Международната мрежа за финансово образование на България ще бъде предоставен достъп до различни международни формати, на които се идентифицират добри практики и се обменя опит в областта на финансовата грамотност. Това ще допринесе за изграждането и успешното прилагане на един работещ механизъм за подобряване финансовата грамотност на населението.

Участието на страната ни в INFE е залегнало и като мярка в Плана за действие за присъединяването на България към ОИСР (2019-2020 г.).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във