Банкеръ Daily

Финансов дневник

Министерството на финансите ревизира прогнозата за икономиката ни

Министерството на финансите актуализира есенната макроикономическа прогноза, съобщиха от ведомството.

Ревизията се обуславя от няколко вътрешни и външни за страната промени в икономическата среда. Оценката за развитието на икономиката на ЕС в есенната прогноза на Европейската комисия от ноември т. г. е по-песимистична спрямо пролетната прогноза на ЕК. Според очакванията на експертите от Комисията  темповете на икономически растеж в еврозоната ще се забавят до края на 2014 г. и в началото на 2015 г., след което ще се наблюдава постепенно подобрение в икономическата активност, посочват от министерството.

Същественият спад в международните цени на суровия петрол през последните месеци доведе до промяна в допусканията за цената на суровината, което промени и прогнозата за потребителските цени на горивата и за развитието на инфлационните процеси в страната. Негативната промяна в очакванията за динамиката на световната и европейската икономики, наред с продължаващия спад в международните цени, се отразиха и на прогнозата за външната търговия на България. Реалният растеж на износа на стоки и услуги е понижен, което води до по-нисък принос на износа в ръста на БВП през 2015 година.

Влошените очаквания на предприемачите за инвестиционната активност в промишлеността и на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната допринасят за коригирането на прогнозата в посока по-слабо нарастване на вътрешното търсене. Очакванията за забавяне на инвестиционната активност и потреблението в страната, наред с по-слабото търсене на ресурси от експортно-ориентираните отрасли се отразява в намаляване растежа на вноса през следващата година.

В актуализацията на макроикономическата прогноза на МФ е заложена и оценка на ефекта от невъзстановяване на част от негарантираните депозити в КТБ върху икономическия растеж. Документът е използван при изготвянето на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във