Банкеръ Daily

Финансов дневник

Министерството на финансите не одобри офертите за продажба на ДЦК

Днес Министерството на финансите проведе аукцион за продажба на 10.5-годишни държавни ценни книжа в обем от 500 млн. лв., с падеж 6 октомври 2032 година.

Участниците на пазара подадоха поръчки със съвкупна номинална стойност от 452.45 млн. лв., като Министерството на финансите не одобри заявените поръчки в третитя за годината аукцион, отчитайки състоянието на фиска и целта за финансиране при оптимална възможна цена, съобщиха от ведомството на Асен Василев. Министерството предложи за продан ценни книжа със срочност десет години и половина при лихва от 1.5 на сто. Тя е доста по-висока от осъществената емисия през октомври миналата година за същия вид книжа.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 452 450 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 34 000 000 лв., уточниха от БНБ Постигнатият коефициент на покритие е 0.90. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 91.41 лв. на 100 лв. номинал.

В аукциона участваха всички 9 първични дилъри на ДЦК. Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, всички постъпили поръчки бяха отхвърлени.

Така правителството ще разполага с около един милиард лева, които събра при проведените два аукциона. Според бюджета за тази година държавата може да се поеме 7.3 милиарда лева нов дълг.

Министерството на финансите ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в Европейския съюз, имайки предвид както пазарното състояние, така и необходимостта от дългово финансиране.

Според окончателните данни от финансовото министерство, към края на февруари във фискалния резерв на страната има 9.9 милиарда лева. Прогнозите към края на март предвиждат в хазната има излишък от над двеста милиона лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във