Банкеръ Daily

Финансов дневник

Министерството на финансите и УНСС подписаха споразумение за сътрудничество

Министерството на финансите (МФ) и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) подписаха Рамково споразумение за сътрудничество. На церемонията в УНСС присъстваха ректорът на Университета проф. д.ик.н. Стати Статев, заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев, началникът на кабинета на министъра на финансите Георги Йорданов и директорът на дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" във финансовото ведомство Стефан Белчев.

Двете институции ще си сътрудничат с цел изграждане на ефективни връзки и механизми за взаимодействие при въвеждане на добри практики и високи стандарти в обучението и изследователската дейност в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит, посочват от пресцентъра на Министерството на финансите.

Сред възможните форми на взаимодействие са обмен на добри практики, провеждане на обучения, дискусии и конференции, както и съвместни инициативи за извършване на анализ и оценка на действащото законодателство в областта и предложения за неговото усъвършенстване.

Като изключително важна инициатива се отчита ангажиментът за съдействие от страна на УНСС при организацията и провеждането на изпитите за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", когато се осъществяват по електронен път чрез обособена информационна система. Този иновативен подход ще съкрати времето за обработка на резултатите на участниците до минимум и ще повиши още повече критериите за конфиденциалност и надеждност при провеждането на самия изпит.

Рамковото споразумение влиза в сила от деня на подписването му и не е ограничено със срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във