Банкеръ Daily

Финансов дневник

Министерството на финансите емитира 35 млн. евро 7-годишни ценни книжа

Министерството на финансите пласира 35 млн. евро 7-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), като постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 2.28%, съобщиха от ведомството. Това е леко поскъпване на ДЦК-тата спрямо предишния аукцион на 26 септември, когато беше постигната доходност от 2.20 процента.

На проведения на 24 ноември аукцион от страна на участниците е отчетен висок интерес. Общият размер на подадените поръчки достигна 110.125 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 3.15, е посочено в съобщението на финансовото министерство.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 49.07%, следвани от пенсионните фондове - 45.40%, застрахователните дружества - 4.61% и гаранционните фондове - 0.92%. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 206 базисни пункта.

Емисията от 7-годишни ДЦК-та деноминирани в евро беше отворена на 10 февруари, а падежът й е на 12 февруари 2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във