Банкеръ Daily

Финансов дневник

Министерство на финансите пласира ДЦК за 55 млн. лева

Министерството на финансите преотвори емисията 10.5 годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 15 януари 2014 г. с падеж 15 юли 2024 година.

Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка степента на сближаване, част от Маастрихтските критерии през 2014 година.

На проведения на 20 октомври 2014 г. аукцион бяха пласирани книжа на стойност 55 млн. лв., а постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 3.50%. Общият размер на подадените поръчки достигна 78.40 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.43.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 61.91%, следвани от пенсионните фондове - 23.64%, застрахователни дружества - 12.00% и гаранционни фондове - 2.45 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във