Банкеръ Daily

Финансов дневник

МФ прогнозира излишък в хазната от над 1,5 млрд. лв. към края на юли

Малко над 1,5 млрд. лева (или 1,56 млрд. лева) излишък се очаква в държавната хазна към края на юли (по консолидираната фискална програма, КФП), прогнозират от Министерството на финансите.

На месечна база за юли се очаква превишение на приходите над разходите в размер на 380 млн. лв., като основен принос за неговото формиране имат по-високите постъпления по сметките за средства от ЕС, както и добрите параметри по изпълнението на данъчните приходи. Положително влияние върху ръста на приходите оказа и постъпилата през месец юли целева вноска във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" от "Български енергиен холдинг" ЕАД в размер на 456 млн. лв., изчислена за периода януари - май 2022 г., за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката, посочват от финансовото министерство.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2022 г. се очаква да бъдат в размер на 33,776 млрд. лв., а разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) са в размер на 32,215 млрд. лева.

Междувременно, към края на юни 2022 г., за когато са и окончателните официални данни за състоянието на фиска, излишъкът в държавната хазна е 1,1796 млрд. лева, като данъчните постъпления и осигурителните вноски, които са основният приходоизточник в хазната, отбелязват ръст от 15,5%, или с 2,9923 млрд. лева спрямо същия период на миналата година.

Във фискалния резерв към края на юни 2022 г. има 9,5 млрд. лева, посочва Министерството на финансите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във