Банкеръ Daily

Финансов дневник

МФ очаква 3.6 млрд. лева дефицит в държавната хазна в края на 2020 г.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за 2020 г., на база на предварителни данни и оценки, се очаква да бъде отрицателно в размер на 3.6 млрд. лв. (3% от прогнозния БВП), сочат предварителните данни на Министерството на финансите.

Преките фискални стимули през 2020 г. по линия на националния бюджет, включващи социално-икономическите мерки за борба с негативните последствия от пандемията и средствата и ресурсите за звената на първа линия, са в общ размер на около 2.8 млрд. лева. Те са подсилени и допълнени и от пренасочените ресурси по линия на програмите и фондовете на ЕС за програми и мерки, свързани с борбата с пандемията от COVID-19, в размер на около 0.8 млрд. лв. или общият ресурс е в размер на 3.6 млрд. лева. Това представлява 3% от прогнозния БВП и е по-добър резултат от заложените в актуализирания вариант на бюджета за миналата година от 4.4 на сто.

Освен стимулите по линия на бюджета и ресурса от фондовете на ЕС, бяха разработени и финансови инструменти за финансиране чрез Българската банка за развитие (0.7 млрд. лв.) – гаранционни схеми за кредити за засегнати от ограниченията заради пандемията малки и средни предприятия, както и гаранции за търговски банки за отпускане на безлихвени заеми за физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се. Чрез финансови инструменти на Фонда на фондовете бяха мобилизирани допълнително около 0.2 млрд. лв. публичен ресурс, допълват от финансовото министерство.

Към края на декември 2020 г. се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма с около 1.6 млрд. лв., съпоставено с актуализираните разчети към Закона за държавния бюджет за 2020 година. За това допринасят, от една страна, добрите параметри по изпълнението на приходите и от друга, по-ниските от планираните разходи и вноска на България в общия бюджет на Евросъюза. 

От страна на приходите се наблюдава преизпълнение на годишните разчети при повечето основни данъци, както и при приходите от социално-осигурителни вноски, отчитат от финансовото министерство. Въпреки негативните ефекти на пандемията върху макроикономическите перспективи по отношение на външната и вътрешната среда и растежа, данъчните и осигурителните приходи отчитат номинален ръст спрямо предкризисната 2019 г. от 1.5 на сто.

 

Вноската на България в бюджета на ЕС 

в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС е в размер на 1.3 млрд. лв., което е с 0.1 млрд. лв. по-малко от планираното със Закона за държавния бюджет за 2020 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във