Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МФ емитира държавни ценни книжа за 400 млн. лв.

Министерството на финансите пласира успешно тримесечни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 400 млн. лева, съобщиха от ведомството.

На проведения днес аукцион постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 0,45%, а доходността до падежа на емисията на 5 май 2014 г. е 0,11 на сто. Kоефициентът на покритие на емисията е 1,53, а общият размер на подадените поръчки достигна 612,5 млн. лева. Придобитото количество ДЦК на аукциона беше разпределено в съотношение 75% към 25% между банки и гаранционни фондове.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент на годишна база е 40 базисни точки. Постигнатата доходност до падежа е под тази, реализирана на аукционите за сконтови бонове със сходни матуритети на държави от ЕС като Литва (0,30%), Малта (0,32%), Испания (0,34%), Словения (0,39%), Португалия (0,50%), Хърватия (0,70%), Румъния (2,00%), Унгария (2,82%) и Гърция (3,75%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във