Банкеръ Daily

Финансов дневник

Месец стаж за пенсия струва вече 128.70 лева

Стажът за пенсия поскъпна. Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) хората, на които не им стига стаж, трябва да платят за месец 19,8% от минималния осигурителен доход за самонаети. От  тази година той се повиши от 610 на 650 лева. Така, ако искаме да си купим месец стаж, трябва да платим 128,70 лева. Спрямо миналата година вноската се повиши със 7,92 лева.

Година стаж за пенсия вече струва 1544,40 лева. Има три варианта, при които хората могат да си купят стаж за пенсия: за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование, за периода, в който карат докторантура или до 5 години, недостигащ стаж по общия ред. Купеният стаж се зачита за осигурителен от трета категория и може да се ползва само при пенсиониране.   

Хората внасят сумата на осигурителните вноски за своя сметка по банков път, като  “закупеният” стаж се установява с удостоверение, което се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Времето, за което са внесени осигурителни вноски за период по-дълъг от изискващия се за придобиване право на лична пенсия, не се зачита за осигурителен стаж. За това време лицето може да поиска възстановяване на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Удостоверението за “закупен недостигащ стаж” се издава от териториалното поделение на НОИ въз основа на документа за внесените осигурителни вноски.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във