Банкеръ Daily

Финансов дневник

Месец преди края на годината бюджетът е на 570 млн. лв. излишък

Министерството на финансите очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на ноември 2021 г. да бъде положително в размер на около 570 млн. лева. Това практически означава, че за да изпълни Бюджет 2021 изпълнителната власт ще може да изразходва над 8 млрд. лв. през декември, тъй като във финансовия закон е записано, че годината ще приключи с 4.7 млрд. лв. дефицит. 

От съобщението на МФ става ясно, че разходите по консолидираната фискална програма са с близо 8 млрд. лв. повече спрямо ноември 2020 г. и достигат  47.220 млрд. лева. Финансовото министерство отчита, че за разлика отпреди година разходите за борба с пандемията от COVID-19 сега са "съществени". 

Най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 1,4 млрд. лв. за добавки към пенсиите на всички пенсионери (в размер на 50 лева за месеците от януари до септември и 120 лева за месеците октомври и ноември). Наред с това, влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, на максималния размер на пенсията от началото на годината, базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г., както и увеличението от месец юли 2021 година.

В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична обстановка: разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв., и други.

Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други.

От друга страна приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 47 790 млрд. лв., като спрямо същия период на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 7.4 млрд. лева на данъчните и неданъчните приходи и ръст на постъпленията от помощи с 0.7 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във