Банкеръ Daily

Финансов дневник

Мениджърски промени в пенсионните компании

Комисията за финансов надзор одобрява мениджърите на пенсионно-осигурителните компании у нас. От началото на тази година в почти всички дружества от бранша бяха извършени промени в органите за управление.

Ваня Койчева Милчева е одобрена за член на Управителния съвет на Пенсионно осигурително дружество "Топлина" АД, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Заедно с това Десислава Вълчкова Лозева-Андонова и Пламен Петров Неделчев стават членове на Надзорния съвет на същото дружество, а на Красимира Костова Дичева е одобрена за независим член на Надзорния съвет.
ПОК "Топлина" управлява три пенсионни фонда - универсален, професионален и доброволен.  

 Комисията за финансов надзор е одобрила Камен Иванов Колев за независим член на съвета на директорите на Пенсионно осигурителна компания "Съгласие" АД. Дружеството се управлява от седемчленен борд. Оперативното управление на ПОК "Съгласие" АД се осъществява от мениджърски екип в състав: Милен Марков - главен изпълнителен директор, и Огнян Георгиев - изпълнителен директор. Компанията е едно от първите акционерни дружества на пазара за допълнително пенсионно осигуряване в страната.
 
Лъчезар Константинов Райчев е получил одобрение за член на Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД, в който има общо шест човека. Даниела Петкова е председател на съвета, а Мирослав Маринов и Ангелина Петрова са изпълнителни директори. Най-големият акционер в  Пенсионно-осигурителната компания "Доверие" е TBIH GmbH с дял от 92.58% от акциите с право на глас.

 

Пенсионно-осигурителните компании у нас организират и управлят три вида пенсионни фондове. В Професионалния пенсионен фонд задължително се осигуряват работещите при условията на първа и втора категория труд. В Универсални пенсионен фонд (най-масовия като брой) задължително се осигуряват само работещите, родените след 31 декември 1959 година, които са осигурени при условията на част първа от Кодекса за социално осигуряване. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е форма на спестяване, при която вноските постъпват и се натрупват по индивидуална осигурителна партида на всеки клиент. В индивидуалната партида се водят отделно средствата от личните вноски и вноските от работодател или друг осигурител. Вноските могат да бъдат периодични - месечни, годишни, на друг период или еднократни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във