Банкеръ Daily

Финансов дневник

Междуфирмената задлъжнялост ще се задълбочава

Междуфирмената задлъжнялост през третото тримесечие на 2017 г. ще нараства. Това прогнозират финансовите посредници, според последното издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите "Финансов сектор: оценки и очаквания".

Балансовата оценка на показателя се повишава слабо спрямо предходното издание, когато анкетираните очакваха запазване на нивото на показателя. В настоящото издание делът на неутралните отговори продължава да бъде преобладаващ.

Прогнозата на анкетираните не намира стабилно потвърждение в резултатите от последните краткосрочни бизнес наблюдения за юли 2017 г. Предприятията от услугите, търговията на дребно и строителството отчитат на маление на финансовите затруднения, докато в промишлеността значението на фактора нараства. През второто тримесечие се наблюдаваше рязко ускоряване на растежа на корпоративния овърдрафт, който може да се свърже с положителните сигнали от краткосрочната бизнес статистика. В този смисъл,очакваното ниво на междуфирмената задлъжнялост вероятно ще отразява нараснали нужди откраткосрочна ликвидност.

 

Очакванията на инвестиционните посредници по отношение на активността на  Българската фондова борса (БФБ) се подобряват.

Аналиът сочи, че оптимизма им се повишава най-съществено по отношение на реализирания оборот от търговия с акции и облигации.

Оптимизмът им съвпада с положителните сигнали, идващи от капиталовия пазар и развитието на икономиката. В сегмента за облигации, участващите в изследването, също както в предходната анкета леко повишават очакванията си от предходното тримесечие. Броят нови емисии, листнати на БФБ през второто тримесечие остана малък-две на сегмент облигации и една на сегмент акции. Според анкетираните конкуренцията на пазара ще се повиши значително. Тези очаквания са в синхрон с новите законодателни изменения във връзка с въвеждането на европейски регулации и стремежа да се улесни достъпа на малките и средни предприятия до фондовата борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във