Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Медта и специалната продукция с най-голям експорт

Износът на бельо през 2009 г. е бил по-голям, отколкото експортът на ток - съответно 199 млн. долара срещу 156 млн. долара. Износът на чорапогащи и чорапи също е по-голям от този на енергия - 161 млн. долара, пише в анализ на дирекция Икономически анализи и прогнози в Министерството на финансите, който обхваща последните три кризисни години - 2008-2010-а.
Класацията на най-изнасяните стоки преди две години води медта с експорт за 1.215 млрд. долара, следвана от специалната продукция.
Цигареното производство се оказва един от най-жилавите отрасли на българската икономика. Износът на папироси е бил за 358 млн. долара. В цигарените фабрики имало най-голям марж на печалбата, възвръщаемост на капитала и висок износ. Тази комбинация го прави един от лидерите на икономиката ни.
Производството в отделните сектори беше засегнато в различна степен от световната икономическа криза през периода 2008-2010-а. Промишленото производство достигна най-ниското си ниво през третото тримесечие на 2009-а, като отбеляза спад от 21.6% спрямо пика си през 2008 година. Впоследствие започна възстановяване, като ръстът през първото тримесечие на 2011-а достига 8.4% в сравнение с дъното на кризата, пише в доклада.
Изводът е, че структурата на икономиката ни трябва да се промени от инвестициите основно в имоти, подкрепени от силно кредитиране, към производства с висока добавена стойност, които са конкурентни в чужбина. Според анализаторите на финансовото ведомство се наблюдават сектори от промишлеността, които се представят много добре по време на кризата, регистрирайки положителен растеж. Това са предимно производствата на компютърна и комуникационна техника, на електронни и оптични продукти, на хартиени изделия, на автомобили, ремаркета и полуремаркета. В тази група са и добивът на метални руди и производството на тютюневи изделия.
Потенциал за растеж пък имат секторите с възможност за изнасяне на дейности (аутсорсинг). Хората на Дянков смятат, че инвестициите след края на кризата може да се насочат именно там.
Услугите са повлияни най-слабо от кризата. Спадът при тях започва по-късно и достига 10.6% (измерено чрез оборота). Възстановяването тръгна през първото тримесечие на 2010-а, като нарастването в тази сфера достига 14.6%, измерено от най-ниското си ниво досега. Отраслите в този сектор, които не са били повлияни от икономическата криза и отчитат положителен растеж за периода 2008-2011-а, са информационните услуги и технологии, производство на филми и телевизионни предавания, звукозапис и музика, дейности, туризма и други.
От анализа на финансовото министерство става ясно също така, че в България има редица сектори с марж на печалбата, по-висок от средния за Европейския съюз. Най-високи печалби през 2009 г., когато кризата е във вихъра си, е имало във финансовото посредничество (161% марж на печалбата) и обслужването на стопанската дейност (139.4%).
Строителството е в най-тежка криза. То е в стихията си през второто тримесечие на 2008-а, но след това се срива, за да достигне сега 37.9% от предкризисното си равнище.

Facebook logo
Бъдете с нас и във