Банкеръ Daily

Финансов дневник

Медицинският университет в Пловдив си търси застраховател

Медицинският университет в Пловдив обяви публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет сключване на застраховки по четири обособени позиции. Това са: застраховка "Имущество” на недвижими имоти,управлявани от  университета; застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия”; групова застраховка "Злополука и заболяване" на служители и работници на университета. Освен тях предмет на обществената поръчка са и автозастраховките - Каско на сухопътни моторни превозни средства, собственост на университета, и задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите".

Общата стойност на поръчката е 65 300 лв.
Възложителят обаче ще договори  услугата по обособена позиция 4 по реда на индивидуалната й стойност чрез директно възлагане.
След изваждане на стойността на обособена позиция 4 остатъчната стойност на поръчката е 52 500 лв. с включен данък.
Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие е 10 декември 2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във