Банкеръ Daily

Финансов дневник

Малоумно! Доставна цена в касов бон!

Българската петролна и газова асоциация изпрати  писмо до Европейската комисия, в което членовете й се противопоставят на новите изисквания за касови бележки въведени от правителството. Притеснява ги изписването на така наречената покупна стойност или с други думи цената, на която бензиностанцията е купила горивото от производителя. Андрей Делчев , изпълнителен директор на БПГА обясни мотивите на писмото. Първо изискванията на Наредба 18 въвеждат специфични изисквания само за бранша с търговията с горива. Тези изисквания противоречат на Европейското законодателство, на основни текстове на Споразумението на функциониране на ЕС. Другата причина е, че за жалост ние не успяхме да намерим начин да коментираме този факт с българските органи, които имат отношение към темата, специално министъра на финансите и министър-председателя, каза Делчев.

Доставната цена не е печалба и в този смисъл тя не дава информация на крайните клиенти, коментират експерти. Между доставната цена и крайната цена за клиентите, сложена на таблата и колонките, стоят куп други разходи - за поддръжка на обекта, заплати, осигуровки, режийни, транспорт, съхранение и т.н. Публикуването на доставна цена дава информация единствено на конкуренциите, а това би нарушило правилата на пазарната икономика и би довело до изравняване на цените на пазара, нещо, което не би се харесало на КЗК. Още повече, че няма как на касовата бележка да се напише с точност доставната цена. Всяка партида гориво е с различна, когато няколко партиди се смесят в резервоарите, коя е доставната цена? Още повече, че много от компаниите внасят, а фактурата пристига например в края на месеца - тогава коя цена да сложат?

Какво да правят чужди компании, които внасят от майките си, при тях доставната цена би изглеждала по-ниска, защото например не са отчетени разходите за сравнително дълъг транспорт. Ще излезе, че си калкулират огромни печалби, а това де факто не е така.

Решението е взето прекалено прибързано, обясни Делчев. То е от началото на тази година и го коментирахме многократно на по-ниски нива - с колегите от НАП например, каза Делчев. Но не сме го разисквали на ниво, на което се взимат политическите решения по отношение на наредбата - министър-председател, министър на финансите... До сега не успяхме да се срещнем, за да изложим нашите аргументи. Разбира се писали сме много писма и на тях не сме получили отговор. Тоест невъзможността да проведем този диалог тревожи фирмите в бранша, защото той сериозно уврежда конкуренцията. Този текст сериозно уврежда конкуренцията и освен това сериозно застрашава търговската тайна, обясни Делчев.

На пръв поглед изглежда така: колкото повече прозрачност на пазара, толкова по-добре за конкуренцията. Но всъщност не е така. Тогава, когато цените, по които купувате на едро от производител са ясни и за всеки от останалите ви конкуренти на пазара, тогава могат да се правят споразумения, ценови споразумения, които Европейското законодателство осъжда. Всъщност обнародването на текущи цени е нещо, което е забранено и от Българското законодателство, по специално от КЗК със специално свое решение още 2012 г., така и от въпросния член 101 от Споразумението за функциониране на ЕС, което е основното, което защитава конкуренцията. Цени могат да се коментират единствено, ако те имат исторически характер или ако те дават обобщена представа за пазара. Тоест аз мога да коментирам вчерашните цени на горивата, но не мога да обменям информация за днешните си цени или за очакванията си за утрешните цени с конкурентите си. В момент, в който го правя, нарушавам пазара, предупреди Делчев. Освен това давам твърде изкривена представа на потребителите си. Идеята, че ще сложа на бензиностанцията си цените по-които съм купил горивото си на едро, това съвсем не означава, че това ще даде представа на моите клиенти на действителното съотношение на това, което аз съм купил /цената на едро/ и това, по което продавам на крайния потребител, тоест ще даде представа за печалбата. Популистката разбиране, че в момента, в който обнародваме тези цени, всички ще разберат колко много или малко или средно търговците на горива не е вярна. Защото от момента на покупка на горивата на едро до крайния потребител има една дълга верига от дейности, които също струват пари, първо и второ, защото във всеки един момент в резервоарите на бензиностанциите има различни партиди горива, които много често са доставени на различни цени. Сега имаме сравнително дълъг период на ценови застой, така че горивата идват на една и съща цена, но тогава когато се движат динамично, днес в резервоара наливате партида с една цена, утре наливате партида с втора цена. Няма как да направите този микс от цените, така че във всеки един момент вие да сте точни счетоводно и финансово спрямо клиентите си, спрямо своите собственици, спрямо финансовата система на страната. Тоест тази мярка според нас е неточна, не дава изисквания резултат и освен това и по-важно, противоречи на Европейското законодателство.

Според нас в момента интересите на потребителите са защитени, защото ситуацията на пазара на горива е много конкурентна. Това е многократно констатирано от КЗК, коментира Делчев.

Това, което очакваме е да бъдат отменени тези текстове, които специално изискват посочване на покупната цена от търговците с горива. Веднъж срокът беше отложен. Беше отложен до 1 октомври тази година, но факта на отлагането не решава радикално въпроса. Радикалното решение е тези текстове да отпаднат или да се търсят други възможности цените да бъдат оповестявани, каза още Делчев.

Иначе единственото, което ни остава, е да атакуваме тези текстове на Наредбата по съдебен ред пред Върховния административен съд, завърши Делчев.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във