Банкеръ Daily

Финансов дневник

Мая Станчева е избрана за изпълнителен директор на „Инвестбанк“

Мая Станчева, член на Управителния съвет на „Инвестбанк“ АД, бе избрана за изпълнителен директор на банката, съобщиха от кредитната институция. Председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на банката е Здравка Русева, Весела Колева - Джиджева е член на Управителния съвет и изпълнителен директор, а Людмила Василева - член на Управителния съвет.

Мая Станчева се присъединява към екипа на „Инвестбанк“ АД през февруари 2020 г., оглавявайки дирекция „Продажби и координация на клонова мрежа“. От юли същата година е и член на Управителния съвет. Професионалното си развитие тя започва като банков счетоводител, а впоследствие натрупва опит в продажбите на всички видове банкови продукти, корпоративното банкиране и бизнес равитието. Мая Станчева е заемала длъжността Регионален директор за град София в „Експресбанк“ АД, а преди това – Регионален мениджър за регион София-Изток в „Юробанк България“ АД (Пощенска банка), акаунт мениджър в дирекция „Корпоративно банкиране“ както и началник отдел „Обслужване на клиенти“ в централата на банка HVB Bank Biochim.

Мая Станчева е магистър по счетоводство и контрол от Икономически университет в град Варна. Допълнителната си квалификация по мениджърски умения получава в Harvard Business Publishing. Тя владее английски и руски език на експертно ниво.

„Инвестбанк" АД има двустепенна система на управление.  Председател на Надзорния съвет на банката е Петя Славова, а членове на надзора са „Феста Холдинг„ АД и Димитрийка Андреева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във