Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЛИЗИНГЪТ ПРАВИ ПОДРОБЕН ОТЧЕТ ПРЕД БНБ

Експертите от БНБ се надяват, че в края на януари ще имат пълна картина на лизинговото финансиране. Тя би трябвало да покаже доколко мерките за ограничаване на кредитирането, наложени от БНБ през 2005 г., са довели до разширяване на бизнеса на лизинговите компании. До 15 януари 2006-а те са задължени да предоставят данни както за общия обем на финансирането, предоставено по лизингови договори, така и за неговото качество - с други думи, да обявят размера на просрочените от клиентите си вноски.
Лизинговите компании са длъжни да попълнят специални статистически форми, които да изпратят в БНБ. В отделните графи ще бъдат вписани финансиранията за различните видове стоки и услуги, вземанията по главници и по лихви, както и начислените такси и комисиони. След обработката на получената информация БНБ ще публикува само общи данни за сектора, за да не разкрива фирмена и търговска тайна.
Информацията, която събира Централната банка от лизинговите компании, е само за целите на статистиката. Факт е, че тези дружества не подлежат на лицензионен режим или на нормативни изисквания за капитал, за размер на отпусканите кредити или за ликвидност, както е при търговските банки.
Либералният режим, при който работят лизинговите компании, им даде възможност да развият бизнеса си, след като БНБ въведе строги лимити за отпускането на заеми. Повечето големи банки дори побързаха да създадат собствени лизингови дружества, които да поемат част от финансирането на клиентите им. Експерти в БНБ са убедени, че във финансовия бранш се е стигнало до система от скачени съдове, чрез която недостигащото банково кредитиране се поема от лизинга. Досега обаче нямаше регулярни статистически данни, които да доказват дали това е само предположение, или е факт.
Установяването на зависимостта между банковото и лизинговото финансиране е от изключително значение за БНБ при предстоящите преговори с МВФ. Мисията на Фонда, водена от Ханс Фликеншилд, продължава да настоява годишният ръст на заемите да бъде ограничен до 15 процента. За целта от международната финансова институция препоръчват да се въведе изискване погасителните вноски по заемите за граждани да не надхвърлят определен процент от месечните доходи.
Експертите в БНБ смятат, че въвеждането на подобни ограничения е безсмислено, тъй като изкуственото свиване на банковото кредитиране се компенсиране с нарастване на лизинга и на заемите, отпускани от небанкови институции. За да докажат това свое предположение обаче, те се нуждаят от точна статистика.
По неофициална информация в края на 2005 г. лизинговото финансиране, получено от граждани и фирми, е около 2 млрд. лева. Не е ясно обаче дали в тази сума влизат и сумите по договори, сключени от български дружества с чуждестранни лизингови компании. От БНБ и от Българска асоциация за лизинг засега отказват каквито и да е предварителни данни с мотива, че те могат съществено да се разминават с окончателните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във