Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЛИЗИНГОВИТЕ КОМПАНИИ ОБИРАТ ЧАСТ ОТ БАНКОВИЯ БИЗНЕС

Лизинговите дружества се превръщат в сериозен фактор на финансовия пазар, с който трябва да се съобразяват както останалите участници на него, така и всички институции, чиято задача е да поддържат стабилността на този сектор. Според статистиката на БНБ в края на 2005 г. общият размер на активите на лизинговите компании е около 1.63 млрд. лв. и по този показател като бизнес те са точно толкова значими, колкото и застрахователните компании.
По-важното обаче е, че общото балансово число на лизинговите дружества нараства с изключително бързи темпове. В края на септември 2005 г. то е било 1.35 млрд. лв., което означава, че за три месеца се е покачило с 21 процента. За ръста на годишна база няма данни, тъй като БНБ започна да събира статистическа информация за лизинга от лятото на 2005 г., но и тези числа са достатъчни, за да потвърдят изказаното още в началото на 2005 г. от някои банкери опасение, че заради наложените от БНБ ограничения част от кредитирането ще бъде поето от лизинговите компании. Те са в изключително благоприятно положение спрямо кредитните институции, тъй като дейността им не се регулира от надзорни органи, не са длъжни да спазват изисквания за ликвидност и капиталова адекватност и могат да водят много по-експанзионистична политика, като сами определят границите на разумния риск. А те са доста широки. Общият баланс на лизинговите дружества показва, че те са с много рисков профил. От общия размер на активите на този сектор - 1.63 млрд. лв., 72%, или 1.17 млрд. лв. са кредити. Няма нито стотинка, която да е вложена в бързо ликвидни активи, като репо сделки или държавни ценни книжа. При това кредитите се увеличават с изключително бързи темпове. От септември 2005 г. до края на годината те са нараснали с 26.2% - от 948.3 млн. на 1.2 млрд. лева. Както твърдят експертите от БНБ, цялото това покачване е финансирано със заеми от нерезиденти - с други думи, от чужбина. Хубавото тук е, че по-голямата част - 958.5 млн. лв. от получените от лизинговите дружества кредити, са дългосрочни.
Основната част от лизинговото финансиране - 383.4 млн. лв., е предоставено за покупката на леки коли на изплащане. Сделките за товарни и лекотоварни автомобили са за 341 млн. лева. На трето място по обем са сделките за лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване, които са финансирани с 289.1 млн. лева.
Статистиката показва, че лизинговите дружества насочват все по-голяма част от средствата си в сделките с имоти. Само за последните три месеца на 2005 г. общият обем на предоставеното от тях финансиране за придобиване на терени, сгради и жилища е нараснало с 260% като от 59.5 млн. лв. е достигнало 96.6 млн. лева.
Данните, изнесени от БНБ, показват, че лизингът се развива с много бързи темпове и ще заема все по-голям дял от финансовите пазари в страната. По този причина едва ли е разумно той да продължи да стои извън обсега на институциите, които надзирават дружествата, занимаващи се с финансови операции. По всяка вероятност още до края на годината ще бъдат направени законодателни промени, които да поставят лизинговите компании под опеката на Комисията по финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във