Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лиляна Павлова: ЕИБ е подкрепила с 359 млн. евро проекти в България

„Един от ключовите приоритети в преговорите за бюджета на ЕС през следващите 7 години е т.нар. Зелена сделка, предвиждаща енергиен преход, целящ превръщането на Европа във въглеродно неутрален континент до 2050 г.“ Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов при откриването на конференцията „Investment and Investment Finance in Bulgaria”, организирана съвместно от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Министерството на финансите. По думите му по време на този преход несъмнено държави като България ще бъдат най-засегнати - това са регионите, в които преобладават въглеродно-интензивни технологии.

„Ние сме пети в Европа по този показател, така че предизвикателствата пред нас са сериозни и са необходими значителни инвестиции в тази посока. ЕК е предвидила редица механизми за финансиране и мобилизиране на частни инвестиции и ЕИБ ще има ключова роля в изпълнението им и в предоставянето на редица инструменти за финансиране в подкрепа на политиките на ЕС. Вярвам, че със своя опит и експертиза във финансирането на инвестиции в областта на инфраструктурата, иновациите, климата и околната среда ЕИБ може значително да подпомогне процеса на преминаване към въглеродно неутрална икономика“, допълни министър Горанов.

Форумът беше предшестван от пресконференция, на която вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова и заместник-министърът на финансите Маринела Петрова представиха дейността на Банката в България през 2019 г. „От гледна точка на българското правителство и в частност на МФ, ЕИБ играе важна роля за финансиране на различни сегменти на икономиката. Това, което в момента е важно за нас, е свързано с пакета „Климат-енергетика“ и преобразуването на ЕИБ в климатична банка. България е сред страните, които се очаква да бъдат най-силно засегнати от трансформацията към зелена кръгова икономика. Затова разчитаме на мандата на Банката, която ще бъде поставена в центъра на средствата за подкрепа  на трансформиращите се икономики по линия на Фонда за справедлив преход“, посочи заместник-министър Петрова.  

Вицепрезидентът Лиляна Павлова оцени дейността на Банката в България през 2019 г. като много успешна и изрази надежда 2020 г. да представи още възможности както за кредитиране, така и за финансиране на дейности в подкрепа на разработване на проекти и планове за реализация на нови инвестиции, които да отговарят на актуалните реалности и предизвикателства. „Възнамеряваме да продължим работата за подобряване на социалната, икономическата, транспортната и екологичната инфраструктура и за по-нататъшното развитие на публичния и частния сектор в страната, както и за финансиране на инициативи в подкрепа на ангажиментите на България в областта на климата“, отбеляза тя.

ЕИБ отпусна заеми в размер на 210 млн. евро за проекти в България, гаранциите по ЕИФ и поетите задължения за дялово участие възлизат на 149 млн. евро. Предоставените от Групата на ЕИБ средства в България съставляват 0,59 % от БВП на страната през 2019 г. Ползите от тези операции усетиха 3 800 дружества, като бяха подпомогнати 79 000 работни места. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във