Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЛИКВИДНОСТТА НА ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ И НА ХЕБРОСБАНК МИНА ПОД ЕДНА ШАПКА

Малко от служителите на Ейч Ви Би Банк Биохим и на ХЕБРОСБАНК ще усетят летния период на 2005 г. като отпускарски. В двете институции, които са собственост на Банк Аустрия, процесът на консолидация напредва. Крайната му цел е в началото на 2006 г. на пазара да присъства една добре функционираща търговска банка с напълно интегрирани помежду си структури.От близо два месеца насам отделните дирекции и отдели на Ейч Ви Би Банк Биохим и на ХЕБРОСБАНК се обединяваха. В началото на август приключи този процес в едно от най-важните административни подразделения за всяка една банка. Става дума за дирекцията отговаряща за ликвидността или както са свикнали да я наричат финансистите трежъри. Новата дирекция, която ще управлява тази дейност след окончателното сливане на Ейч Ви Би банк Биохим и на ХЕБРОСБАНК, ще се нарича Търговия и продажби и неин шеф ще е Божидар Кунов, който в момента отговаря за ликвидността на Ейч Ви Би Банк Биохим.По образование Кунов е ядрен физик, но е завършил магистратура по финансов мениджмънт и бизнес администрация в Техническия университет в София. Започва работа в дилингофиса на Райфайзенбанк (България) през 1994 г., като последователно е бил старши дилър на банката, шеф на отдел Валутна търговия и началник на дирекция Ликвидност и инвестиции. През 2002 г. преминава на работа в банка Ейч Ви Би България, където е назначен за прокурист и за началник на дирекция Ликвидност. След приватизацията на БИОХИМ от Банк Аустрия и след сливането й с Ейч Ви Би България в края на 2002 г. Кунов е назначен за директор Търговия и продажби на обединената Ейч Ви Би Банк Биохим.В интегрираната дирекция Търговия и продажби се включват отделите: Трежъри продажби, Търговия с валута Паричен пазар (FX MM) и Търговия с инструменти с фиксиран доход. Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК обединиха и дирекциите си Управление на активите и пасивите (ALM). За шеф на интегрираната структура е назначен Марин Атов, а ръководител на Управление на пазарния риск е Николай Симеонов. Неговата дирекция ще отговаря за наблюдението и измерването на пазарния риск в съответствие със стандартите на Банк Аустрия и за управлението на операционния риск.До края на годината всички дирекции на Ейч Ви Би Банк Биохим и на ХЕБРОСБАНК ще бъдат интегрирани. Последни ще се слеят звената, отговарящи за информационните технологии и за клоновата мрежа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във