Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лихвите по потребителските и бизнес кредитите тръгнаха нагоре

Лихвите по някои от най-масовите кредити тръгнаха нагоре. Това показва статистиката на БНБ към края на месец юли. Цената на кредитите по нов бизнес до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличават от 3.26 % в края на юни до 3.43% месец по-късно.  При бизнес кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове увеличението е от 2.45% на 2.74% на месечна база. При заемите за нов бизнес над 1 млн. евро, договорени в евро нарастването е от 2.15% на 2.39 процента в края юли. 

При лихвите по потребителските кредити също се забелязва увеличение. При заемите в лева - от 7.60% на 7.98%, а при тези в евро - от 3.36% на 3.91 процента на месечна база. Изключение от тенденцията има при жилищните кредити, където се забелязва минимално намаляване в цената. Например при жилищните кредити в левове спадът е от 2.91% на 2.89% през юли спрямо юни, а при заемите в евро - от 3.53% на 3.51 процента. 

Статистиката за юли е в унисон с прогнозата на БНБ, че през второто и третото тримесечие на 2020 г.  лихвените проценти по новоотпуснатите кредити за домакинства и нефинансови предприятия ще се повишат.

"Предвид започналото от средата на март увеличение на лихвените проценти на паричния пазар в Еврозоната (б.ред. т.е. още преди разгара на коронакризата), особено в средносрочните и дългосрочните сегменти (6-месечен и 12-месечен ЮРИБОР), както и факта, че те се използват като референтни лихвени проценти от някои банки, е вероятно лихвените проценти по новите кредити да започнат да се повишават", уточни БНБ в Икономическия си преглед, базиран на данните от месец март. 

Според Централната ни банка допълнителни фактори, които биха могли да повлияят върху възходящата посока на лихвените проценти по кредитите са очакваното влошаване на кредитоспособността на кредитополучателите и по-високата премия за странови риск, които е възможно да доведат до цялостно повишение на рисковата премия по кредитите. Евентуалното увеличение на необслужваните заеми в банковата система, което би могло да се очаква в резултат от влошаването на макроикономическата среда, също може да допринесе за повишаване на лихвените проценти по новите кредити.

В същото време се очаква лихвите по депозитите да се запазят на сегашните си равнища. В края на юли средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет в левове през юли 2020 г. спрямо юли 2019 г. спада минимално до -0.03%, а по тези в евро –  до -0.27%. На годишна база средният лихвен процент по депозитите на домакинствата  с договорен матуритет в левове се понижава до 0.11%, а по тези в евро до 0.12%. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във