Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Лихвите по кредити и депозити падат

Понижават се ставките по новите кредити и депозити. Това показва лихвената статистика на Българската народна банка (БНБ) за юли. В края седмия месец от годината лихвата по потребителските кредити в лева е паднала на 9.92%, а е била 10.61% за същия период на 2015 година. Потребителските заеми в евро пък отбелязват спад на лихвения процент с - 0.46 процентни пункта и в края на разглеждания период ставката по тях е била 6.66 на сто.

Жилищните кредити също са поевтинели за година. Лихвите по левовите кредити, отпускани за нови жилища, са се понижили с 0.78 процентни пункта, а на евровите - с 0.31 процентни пункта. Така в края на юли ставките по тях са били съответно 4.86% и 5.53 на сто.     

Годишният процент на разходите (ГПР), който показва колко на практика ще струва заемът, отразява понижението на лихвените нива. В края на юли ГПР по кредитите в лева спада от 11.63% за същия месец на 2015 г. на 10.9%. Разходите по заемите в евро са паднали до 7.39 на сто, или за година с 0.51 процентни пункта.  

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през юли спада на годишна база с 0.53 процентни пункта - до 14.04 процента. А този в евро е намалял с 0.4 процентни пункта - до 8.96 на сто.

Лихвите по кредитните карти (извън гратисния период) са се понижили от 18.66% на 18.21% за заемите в лева и с 0.15 процентни пункта - до 18.36% за тези в евро.  

В края на юли лихвите по новопривлечените депозити на домакинствата в лева падат на годишна база от 1.55% до 0.84 на сто. При спестяванията на домакинствата в евро спадът е от 1.22% до 0.64 на сто.

Фирмените депозити в левове са поевтинели с 0.24 процентни пункта, а тези в евро - с 0.18 процентни пункта. В края на юли лихвите по тях са били 0.41% и 0.43 на сто.  

За година лихвите по овърнайт депозитите в лева падат с 0.09 процентни пункта - до 0.06%, а на тези в евро - с 0.08 процентни пункта - до 0.04 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във