Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лихвите по депозитите за домакинства продължават да се понижават

През август 2019 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00%, като запазва нивото си в сравнение с август 2018 г. и с юли 2019 година, сочат данни на Българската народна банка. Индексът ЛЕОНИА Плюс през август 2019 г. e -0.44%. Спрямо август 2018 г. той се увеличава с 0.06 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с юли 2019 г. намалява с 0.03 пр.п.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през август 2019 г. е 0.35%. Спрямо август 2018 г. той се понижава с 0.46 пр.п., а спрямо юли 2019 г. - с 0.08 пр.п.

Депозити

Сектор Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през август 2019 г. в сравнение с август 2018 г. спада с 0.03 пр.п. до 0.03%, а по тези в евро - с 0.02 пр.п. като достига почти до 0.00%. В сравнение с юли 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.05 пр.п., а по тези в евро - с 0.12 пр.п.

Сектор Домакинства. През август 2019 г. спрямо август 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.04 пр.п. до 0.14%, а по тези в евро - с 0.05 пр.п. до 0.17%. В сравнение с юли 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.01 пр., а по тези в евро - с 0.02 пр.п.

Лихвени проценти по салда

Сектор Нефинансови предприятия. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро през август 2019 г. се запазват близо до достигнатите нива през август 2018 г. съответно 0.01% и 0.00%. В сравнение с август 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.04 пр.п. до 0.11%, а по тези в евро се запазва близо до 0.14%.

Сектор Домакинства. През август 2019 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро запазват нивата си от 0.02% като спрямо август 2018 г. остават почти без промяна. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент се понижава с 0.08 пр.п. до 0.24%, а по тези в евро - с 0.06 пр.п. до 0.22%. В сравнение с август 2018 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове спада с 0.02 пр.п. до 0.05%, а по тези в евро - с 0.01 пр.п. до 0.07%.

Кредити

Сектор Нефинансови предприятия. През август 2019 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства спрямо същия месец на 2018 г. с 0.40 пр.п. до 4.14%, а по тези, договорени в евро, намалява с 0.26 пр.п. до 2.90%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.99 пр.п. до 2.62%, а по тези, договорени в евро, се повишава с 0.72 пр.п. до 2.79%.

През август 2019 г. спрямо юли 2019 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.28 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро - с 0.33 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент спада с 0.06 пр.п., а по тези, договорени в евро, се повишава с 0.20 пр.п.

Сектор Домакинства. През август 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява в сравнение с август 2018 г. с 0.47 пр.п. до 8.41%, а по тези в евро - с 0.73 пр.п. до 3.95%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.32 пр.п. до 3.12%, а по тези в евро - с 0.15 пр.п. до 3.73%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.33 пр.п. до 2.75%, а по другите кредити в евро спада с 0.22 пр.п. до 2.98%.

През август 2019 г. спрямо юли 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.07 пр.п., а по тези в евро - с 0.35 пр.п. При жилищните кредити в левове той се повишава с 0.03 пр.п., а при жилищните кредити в евро - с 0.39 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент нараства с 0.14 пр.п., а при тези в евро намалява с 0.53 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през август 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. се понижава с 0.66 пр.п. до 10.44%, а по кредитите за потребление в евро - с 1.31 пр.п. до 4.34%. През август 2019 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо август 2018 г. с 0.43 пр.п. до 3.51%, а по жилищните кредити в евро - с 0.15 пр.п. до 4.20%.

Сектор Нефинансови предприятия. През август 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.39 пр.п. до 2.94%, а по овърдрафта в евро - с 0.35 пр.п. до 2.54%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове намалява с 0.24 пр.п. до 3.40%, а по тези в евро - с 0.34 пр.п. до 3.16%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във