Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лихвите по депозитите остават около нулата и през април

През април 2019 г. основният лихвен процент (ОЛП) 3 е 0.00%, като запазва нивото си в сравнение с април 2018 г. и с март 2019 година. Индексът ЛЕОНИА Плюс през април 2019 г. e -0.47%. Спрямо април 2018 г. той се увеличава с 0.02 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с март 2019 г. – с 0.01 пр.п.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през април 2019 г. е 0.50%. Спрямо април 2018 г. той намалява с 0.52 пр.п., а спрямо март 2019 г. – с 0.17 пр.п., съобщи БНБ.

Депозити

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за Сектор Нефинансови предприятия през април 2019 г. в сравнение с април 2018 г. се понижава с 0.16 пр.п. до 0.05%, а по тези в евро – с 0.55 пр.п. до 0.09%. В сравнение с март 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.02 пр.п., а по тези в евро се повишава с 0.04 пр.п.

През април 2019 г. спрямо април 2018 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро за Сектор Домакинства нарастват с 0.01 пр.п. съответно до 0.15 пр.п. и 0.18 пр.п. В сравнение с март 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.02 пр.п., а по тези в евро – с 0.01 пр.п.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове за Сектор Нефинансови предприятия през април 2019 г. спрямо април 2018 г. спада незначително до 0.01%, а по овърнайт-депозитите в евро се повишава с 0.01 пр.п. до 0.01%. В сравнение с април 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.15 пр.п. до 0.11%, а по тези в евро – с 0.19 пр.п. до 0.16%.

През април 2019 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро за Сектор Домакинства достигат до 0.02% като се променят незначително спрямо април 2018 г. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент се понижава с 0.10 пр.п. до 0.26%, а по тези в евро – с 0.09 пр.п. до 0.23%. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове и в евро се запазват близо до нивата достигнати през април 2018 г. съответно 0.06% и 0.08%.

Кредити

През април 2019 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро за Сектор Нефинансови предприятия, договорени в левове, спада спрямо същия месец на 2018 г. с 0.15 пр.п. до 4.22%, а по тези, договорени в евро – с 1.01 пр.п. до 2.45%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.60 пр.п. до 3.41%, а по тези, договорени в евро, нараства с 0.17 пр.п. до 3.06%. През април 2019 г. спрямо март 2019 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.14 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.49 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се повишава с 0.41 пр.п., а по тези, договорени в евро, спада с 0.74 пр.п.

През април 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление за Сектор Домакинства в левове намалява в сравнение с април 2018 г. с 0.35 пр.п. до 8.26%, а по тези в евро – с 0.70 пр.п. до 3.77%. При жилищните кредити в левове той спада с 0.33 пр.п. до 3.18%, а по жилищните кредити в евро – с 0.27 пр.п. до 3.54%. Средният лихвен процент по другите кредити6 в левове нараства с 0.75 пр.п. до 2.95%, а по другите кредити в евро – с 0.51 пр.п. до 3.29%. През април 2019 г. спрямо март 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.19 пр.п., а по тези в евро намалява с 0.69 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.01 пр.п., а при жилищните кредити в евро – с 0.04 пр.п.

При другите кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0.22 пр.п., а при другите кредити в евро – с 0.45 пр.п. Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през април 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. спада с 0.38 пр.п. до 10.13%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.65 пр.п. до 4.13%. През април 2019 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо април 2018 г. с 0.34 пр.п. до 3.53%, а по жилищните кредити в евро – с 0.37 пр.п. до 3.86%. През април 2019 г. в сравнение с март 2019 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове нараства с 0.22 пр.п., а по тези в евро се понижава с 0.72 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0.01 пр.п., а по тези в евро – с 0.12 пр.п.

Лихвени проценти по салда

Сектор Домакинства: Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през април 2019 г. в сравнение с април 2018 г. намалява с 0.15 пр.п. до 14.07%, а по овърдрафта в евро – с 0.12 пр.п. до 10.03%. През април 2019 г. спрямо същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти7 , извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0.30 пр.п. до 19.48%, а по тези в евро спада с 0.35 пр.п. до 17.43%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през април 2019 г. спрямо април 2018 г. спада с 0.62 пр.п. до 7.79%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.64 пр.п. до 6.95%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.50 пр.п. до 3.88%, а при жилищните кредити в евро – с 0.42 пр.п. до 5.06%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0.57 пр.п. до 3.17%, а по другите кредити в евро се понижава с 0.49 пр.п. до 4.31%.

Сектор Нефинансови предприятия: През април 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.42 пр.п. до 2.99%, а по овърдрафта в евро – с 0.41 пр.п. до 2.64%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове намалява с 0.30 пр.п. до 3.48%, а по тези в евро – с 0.46 пр.п. до 3.25%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във