Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лихвите: По депозитите остават ниски, по кредитите тръгват нагоре

Поне до септември тази година лихвите по депозитите ще се запазят на достигнатите исторически ниски равнища. В същото време при лихвените проценти по новоотпуснатите кредити се очаква известно покачване. Прогнозата е на БНБ и е отразена в публикувания преди дни Икономически преглед на централната банка.

"През второто и третото тримесечие на 2021 г. очакваме лихвените проценти по депозитите да се запазят на достигнатите исторически ниски равнища, за което ще допринасят продължаващият значителен приток на привлечен ресурс и високата ликвидност в банковата система. С постепенното изтичане на удължения срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките може да се очаква увеличение на дела на необслужваните кредити в банковите портфейли, което вероятно ще повлияе за известно повишение на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити", казват от БНБ. 

Експертите очакват несигурност при влиянието на държавния бюджет върху ликвидността на останалите сектори. Тази несигурност произтича главно от динамиката на икономическата активност и от създалата се политическа несигурност след парламентарните избори през април. От БНБ казват, че потенциален източник на ликвидност за бюджета през прогнозния период представлява постъпването на средства по държавния заем от Европейския инструмент SURE в размер на 511 млн. евро, които би следвало вече да са постъпили във фискалния резерв.

Отделно централната банка очаква през второто и третото тримесечие на 2021 г.  допълнително понижение на нивата на поддържаните от банките свръхрезерви по сметки в БНБ.

"В условията на висока ликвидност в банковата система и забавящ се растеж на кредита за частния сектор може да се очаква банките да търсят алтернативни и по-доходоносни възможности за инвестиране на свободните си ликвидни средства чрез увеличение на чуждестранните си активи и на портфейлите си от ДЦК на българското правителство, при спазване на изискваните от БНБ ограничения за техните експозиции. Същевременно през прогнозния период очакваме минималните задължителни резерви да продължат да нарастват в съответствие с увеличаващата се депозитна база. По отношение на парите в обращение предвиждаме известно забавяне на годишния темп на растеж", прогнозират още експертите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във