Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лихвите по депозитите на домакинствата запазват спокойствие през юли

Лихвите по депозитите на домакинствата остават почти без промяна през юли. Това обаче не е пречка за българите да прехвърлят свободните си пари в банка. През юли, например, данните от БНБ показват 7% ръст на депозитите на домакинствата.  В крайна сметка влоговете им вече са на обща стойност 68.40 млрд. лв., което представлява 44.3% от БВП на страната, в края на седмия месец.

През юли средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0.03 процентни пункта до 0.13%, а по тези в евро спада - с 0.01 пр. п., до 0.13 на сто.

Средната лихва по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0.00 процента, като това е валидно в последните дванадесет месеца.
Средният лихвен процент по влоговете, договорени за ползване след предизвестие, в левове се променя незначително надолу - до 0.12%, а по тези в евро остава на ниво от 0.17 на сто.
По-високата лихва естествено се отразява положително върху обема на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове. Сумата се увеличава с 3.2% (3.7 млн. лв.) до 117.3 млн. лева. При влоговете с договорен матуритет в евро се отчита ръст от 32.8% (25.5 млн. лв.) до 103.3 млн. лева.

По данни на БНБ, през юли и

нефинансовите предприятия

могат да се възползват от повишението на лихвите. В сравнение с юни средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се повишава с 0.16 процентни пункта до минус 0.24%, а по тези в евро – с 0.10 пр. п. до минус 0.29 процента.

Това сигурно и при тях една от причините в края на юли депозитите им да се увеличават. Сумата в тях е 36.16 млрд. лв. (23.4% от БВП). В сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 18.2 на сто. От друга страна, фирмите мислят и в перспектива. В днешната неясна икономическа ситуация с повишаващи се цени на суровините и енергоносителите предвидливите мениджъри мислят и за това да имат някакви резерви при евентуално влошаване на бизнес средата.
Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от минус 0.01 процента.
Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове обаче се понижава през юли с 18.8% (29.5 млн. лв.) до 127.5 млн. лв., а по тези в евро - със 7% (3.8 млн. лв.) до 50.9 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във