Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лихвите по депозитите на бизнеса - все по-отрицателни

Лихвите по новооткритите депозити на фирмите задълбават допълнително в отрицателната територия през ноември. Това показва статистиката на БНБ, публикувана във вторник (29 декември). 

Лихвените проценти новите влогове с договорен матуритет в левове падат до -0.07% спрямо -0.05% през октомври. За сравнение преди година лихвите по тези депозити отново бяха ниски, но все пак бяха положителни - на равнище от 0.9 процента. Спад има и при лихвените проценти за новооткритите бизнес влогове в евро. През ноември те са точно 0.00% спрямо 0.5% през октомври.

По вече съществуващите депозити на бизнеса лихвите остават близки до нулата, тъй като няма почти никакви значителни изменения спрямо октомври.

Към края на ноември банките са привлекли над 91 млрд. лв. под формата на депозити. Годишното увеличение е 9.7 процента. Депозитите на бизнеса са 28.552 млрд. лв., като в сравнение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 11 на сто, докато депозитите на домакинства са в размер на 59.337 млрд. лв. и се увеличават с 8.5% на годишна база. 

При депозитите на домакинствата също има минимални понижения на лихвите. Например по новооткритите влогове в левове през ноември лихвата пада до 0.10% спрямо 0.11% през октомври. Същата е и ситуацията при депозитите с договорен матуритет в евро. При старите депозитите лихвите са 0.15% и 0.18% съответно за тези в лева и евро. 

При лихвите по кредитите за бизнеса има известно покачване. При новоотпуснатите заеми до 1 милион в лева - лихвата се показва от 3.42% през октомври на 3.45% през ноември. А при кредитите в евро - от 2.62% на 2.73 процента.

Интересното е, че лихвите по потребителските кредити се увеличават в лева се увеличават почти с 1% на месечна база - от 7.79% през октомври на 8.61% през ноември. За сметка на това по-евтини са станали жилищните кредити, договорени както в лева, така и в евро. 

Данните на БНБ към края на ноември потвърждават, че кредитирането остава замръзнало. Кредитите за неправителствения сектор са 65.332 млрд. лева. Действително на годишна база се забелязва ръст от 4.1%, но растежът на кредита през миналия месец бе значително по-голям - 5.8 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във