Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лихвите по депозите на бизнеса вървят надолу

През декември лихвените проценти на депозитите на фирмите спадат, сочи статистиката на Българската народна банка (БНБ).

Средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет в левове и в евро през декември 2018 г. в сравнение с декември 2017 г. спада с 0.03 пр.п. съответно до 0.06% и 0.02%. В сравнение с ноември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.02 пр.п., а по тези в евро – с 0.01 пр.п. 

През последния месец на годината средният лихвен процент по депозитите на домакинствата - с договорен матуритет в левове се понижава на годишна база с 0.02 пр.п. до 0.21%, а по тези в евро се повишава с 0.01 пр.п. до 0.23%. В сравнение с ноември 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с  договорен матуритет в левове нараства с 0.03 пр.п., а по тези в евро спада с 0.06 пр.п.

През декември 2018 г. средният лихвен процент по овърнайт депозитите на бизнеса в левове спрямо декември 2017 г. намалява с 0.0027 пр.п. до 0.0044%, а по овърнайт депозитите в евро – с 0.01 пр.п. до -0.0024%. Спрямо декември 2017 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро се понижава с 0.22 пр.п. съответно до 0.13% и 0.14%. 

През декември 2018 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите на домакинствата в левове и в евро в сравнение с декември 2017 г. спада съответно с 0.01 пр.п. и с 0.0024 пр.п. до 0.02%. При депозитите с договорен матуритет  в левове той намалява с 0.17 пр.п. до 0.28%, а по тези в евро – с 0.14 пр.п. до 0.25%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове спрямо декември 2017 г. се понижава с 0.0026 пр.п. до 0.06%, а по тези в евро – с 0.0024 пр.п. до 0.08%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във