Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лихвеното статукво помпа ръста в кредитирането

Статуквото на ниските лихви ще се запази в обозримо бъдеще. Такива са индикациите както на Европейската централната банка, така и на Българската народна банка. Актуалната прогноза на БНБ е за "умерено" покачване на лихвените проценти през втората половина на годината, но в нея се казва също така, че "все още ниските лихвени проценти по кредитите и положителните перспективи пред пазара на жилищата ще благоприятстват растежа на кредита за частния сектор през прогнозния хоризонт".

Всъщност лихвената статистика на БНБ, публикувана на 27 юли сочи, че има дори леко понижение на средните лихвени проценти по бизнес кредитите в лева и евро на месечна база. Също така се забелязва 

лек спад в средната лихва по жилищните кредити през юни

спрямо май 2021 година. 

Лихвените проценти по потребителските кредити, както и годишния процент на разходите (ГПР) по заемите за домакинствата - потребителски, ипотечни и други обаче отбелязват  лек ръст.

Според актуалните данни средната лихва по жилищните кредити е 2.73%, като за година тя е намаляла с 0.17 процента. Това обяснява ръстът от над 14% на жилищните кредити на годишна база, които в цифрово изражение достигат почти 13 млрд. лева.

БНБ съзира известни рискове в този ръст. 

В съобщение от 22 юни централната посочи, че запазва антицикличния капиталов буфер на ниво от 0.5 процента. В мотивите си към решението централната банка уточнява, че "наблюдаваните високи нива на кредитна активност в сегмента на жилищните кредити биха могли да се разглеждат като източник за натрупване на потенциален кредитен риск."

Средният лихвен процент по потребителските заеми 

към края на юни е 7.81%, като за година е отчетено увеличение от 0.17 процента. Въпреки това интересът към тях не е намалял, а общият им размер възлиза на 12.602 млрд. лева. Повишението им спрямо юни 2020 година е с 9 процента.

Ситуацията при бизнес кредитирането. 

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.11% до 3.02%, а по тези над 1 млн. евро - с 0.02% до 2.12 на сто през юни 2021 година. 

По кредитите, договорени в евро до 1 милион, средният лихвен процент  намалява с 0.10% до 2.57%, а по тези над 1 млн. евро той се увеличава с 0.23% до 2.70 на сто. 

Като цяло, добрите лихвени условия обаче не кореспондират с растежа на кредита. В края на юни заемите за фирмите нарастват само с 3.2% на годишна база, достигайки 35.553 млрд. лв., докато през май техният ръст е 4.1%, т.е. има забавяне на растежа. Но пък и колко са бизнесмените решили да започват нов проект точно преди отпускарския сезон след година на здравни рестрикции.

Така че очакването е тази тенденция да се обърне с 

използването на кредитните схеми с държавна гаранция

Те претърпяха освежаване при управлението на служебните министри Кирил Петков и Асен Василев. В своята икономическа прогноза БНБ посочва, че: "Обявената нова програма "Възстановяване" в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете, насочена към преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19, също може да се очаква да има стимулиращ ефект за динамиката на кредита".

Ще припомним, че ФнФ издава гаранции на търговските банки по кредити, които те ще отпускат на малки и средни предприятия. Изискването към фирмите, които искат да получат финансиране, е да са оперирали поне в последните 3 години и в поне една от тях да са отчели печалба. Кредитите са със 7 годишен срок за погасяване и с 12 месеца гратисен период. Заемът може да е в размер до 70% от оборота на компанията за 2019 г. или 2020 г. (в зависимост от това през коя година той е по-висок), но е заложен и максимален размер на кредита - 3 млн. лева. Лихвите не са преференциални, а спрямо пазарните условия и политики на банките. По тази програма няма изискване за обезпечения по кредитите, но е поставено ключовото условие собственикът или някой от собствениците на фирмата-кандидат за заем да влезе като съдлъжник със задължение да изплаща кредита като физическо лице.

В същото време 

лихвите по депозитите все така клонят към 0 процента,

 а по влоговете на бизнеса продължава да се начислява отрицателна лихва. Тази дълготрайна тенденция обаче по никакъв начин не забавя трупането на депозити в банките. 

Според данните на БНБ депозитите на неправителствения сектор са 96.773 млрд. лв., като годишното им увеличение е 12.1%. 

Депозитите на бизнеса достигат 29.356 млрд. лв. в края на юни 2021 година. В сравнение със същия месец на 2020 г. те се увеличават с 12.9% при 12.5% годишно повишение през май. 

Влоговете на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинстватаочаквано са най-солидни -  63.790 млрд. лева. Те се увеличават с 11.6% спрямо същия месец на 2020 година.

Както "Банкеръ" неведнъж писа,

банките преливат от ликвидност

а натрупването на още средства под формата на депозити оказва допълнителен натиск върху тях, тъй като те нямат толкова много добри проекти, които да финансират с наличния свободен ресурс. Това принуждава кредитните институции да държат част от парите в БНБ и да търпят загуби, тъй като лихвата по свръхрезервите е отрицателна. За да излязат от това положение, някои от най-големите банки прекратиха предлагането на стандартни срочни депозити и преобразуват съществуващи влогове в разплащателни сметки след изтичане на падежа. Причината е, че лихвеният процент по срочните депозити обикновено е по-висок от този по разплащателната сметка. 

Сега лихвите по депозитите са нулеви или отрицателни, но банките може и да са си направили сметка, че таксите, обвързани с разплащателната сметка са повече и по-високи, отколкото цената на срочните влогове. Което ако отчетем и инфлацията, означава, че с преоформянето на всички депозити в разплащателни сметки, вече дори и минималните спестявания стават с отрицателна доходност.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във