Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Лихвена трансформация в договорите за кредит

Почти всички банки трескаво се подготвят за промени в условията по договорите си за левови кредити. Трансформацията се налага от влизането в сила на едно от изискванията на Европейския регламент 1011, според което от 1 юли лихвените индекси трябва да се определят от лицензиран администратор. Това засяга всички договори за левови заеми, по които лихвите са определени на базата на лихвения индекс СОФИБОР.  Както вече в. "БАНКЕРЪ" писа на няколко пъти, повечето български кредитни институции предлагат заеми в лева базирани на този лихвен индекс.

След като през 2016-а БНБ обяви, че престава да участва в изчисляването на лихвения индекс СОФИБОР, или тази задача трябваше да бъде поета от лицензиран администратор, или индексът да престане да съществува. Асоциацията на банките в България положи усилия да сключи договор с такъв администратор. Преговори бяха проведени с международната агенция "Ройтерс Томпсън", която внесе документи за получаване на лиценз за администриране на СОФИБОР в английския финансов надзор. Но до момента  този лиценз така и не е получен. По тази причина банките вероятно ще трябва да се откажат от СОФИБОР в своите договори и да го заменят с друг лихвен индекс. Възможностите за това са много. На коя от тях се е спряла всяка отделна банка, ще  видим само след две, най-много три седмици. По информация на "БАНКЕРЪ" обаче повечето кредитни институции подготвят свои вътрешнолихвени индекси, с които да заменят СОФИБОР.  Експерти смятат, че някои от тези вътрешнолихвени индекси ще бъдат базирани на компоненти, включващи както международни индекси като ЛИБОР и ЮРИБОР, така и средната цена на привлечените средства, изчислена въз основа на статистиката на БНБ.

По-важното в случая обаче е всяка една банка да обяви информацията за новия си базов лихвен процент по възможно най-ясния и достъпен за клиентите начин, като тази информация съдържа всички подробности за изчисляването на новата базова лихва. Недопустимо е в случая информацията по един толкова важен въпрос да бъде забита в трета глуха на интернет страниците на банките или потопена в дълбоките и неизбродни води на лихвените им тарифи. Добре е във всяка информация за банков кредитен продукт да се споменава изрично за новата базова лихва и от него да има линк към методиката за изчисляването й. Така ще е най-честно към клиентите.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във