Банкеръ Daily

Финансов дневник

Левовите преводи - в рамките на час!

Съвсем скоро всички служители на фирмите ще получават своите заплати до час след нареждането им по сметка от работодателя. Това ще се случи чрез  платежната система за малки плащания БИСЕРА 6 с транзакции към кредитни преводи. Те ще се извършват съгласно бизнес и техническите изисквания за кредитни преводи в Единната зона за плащания в евро (SEPA). Проектът се реализира от "БОРИКА" АД  в сътрудничество с банковата общност и с подкрепата на БНБ като регулатор. Предвижда се изпълнението на клиентски кредитни преводи в лева по посочения модел да започне до края на януари.

Ползи, техника, цена

В случая важното за бизнеса и гражданите е, че се предвижда изпълнението на клиентските кредитни преводи в левове да се изпълнява непрекъснато - 24 часа в денонощието през всички календарни дни на годината. И както стана дума, времето от иницииране на превода от наредителя до постъпване на парите по сметката на получателя ще е в рамките на един час. 

Другият ключов момент е, че проектът обхваща всички клиентски кредитни преводи в левове, с изключение на преводите от и към бюджета, промени в които се очаква да бъдат извършени на следващ етап. В обхвата на БИСЕРА 6 попадат кредитните преводи между бизнес организации, между физически лица, преводите за заплати, наредени от работодатели в полза на техните служители (т. нар. „масови“ плащания). Казано по-просто, всички работодатели, които плащат накуп заплатите, ще бъдат обхванати от новото технологично решение.

Изпълнението на кредитни преводи в левове по SEPA-стандарт ще се извършва при прилагане на широко разпространения в Европа сетълмент модел. Това означава, че ще се използва специална сметка в централната банка за предварително осигуряване на средства от банките за извършване на плащания. От банковите среди уточняват, че клиентските кредитни преводи в левове ще бъдат изпращани в общ пакет от банката на наредителя към системата БИСЕРА 6. В един пакет могат да се групират множество индивидуални плащания, всяко от които с размер под 100 хил. лв., така че реално общата стойност на плащанията в пакета ще може да надхвърли 100 хил. лева.

"Проектът ще доведе до модернизиране на съществуващата платежна инфраструктура, повишаване на нейната обща ефективност и на сигурността на плащанията", заявяват от БНБ.

Колкото до индивидуалните плащания на стойност над 100 хил. лева, те ще продължат да се изпълняват, както и досега. Тоест чрез системата за брутен сетълмент в реално време RINGS, оперирана от Българската народна банка. Така че времето за изпълнение на такъв кредитен превод остава в рамките на един час.

Основен въпрос е каква ще е цената при ускоряването на т.нар. малки плащания. На този етап уверението е, че въвеждането на кредитни преводи в левове по SEPA-стандарт не се очаква да увеличи таксите, заплащани от доставчиците на платежни услуги на "БОРИКА". Но крайните такси, които потребителите и бизнеса плащат за извършване на платежни операции, зависят от ценовите политики и бизнес моделите, прилагани от банките.

Курс към незабавни плащания и плащания в евро

От банковата общност казват също, че технологичната готовност на банките и системите за изпълнение на плащания съгласно SEPA изискванията ще улесни бъдещо преминаване към плащания в евро. Реално подготовката на този процес е започнала още с включването на БНБ в системата за брутен сетълмент в реално време на еврозоната (TARGET2). Това се случи през февруари 2010 г. и оттогава даде възможност на българските банки да извършват разплащания в евро в страната и в Европа.

В допълнение също от февруари 2010 г. функционира и системата BISERA7-EUR на "БОРИКА" АД, която представлява платежна система за обслужване на клиентски преводи в евро. Практически BISERA7-EUR позволяват взаимен обмен на SEPA кредитни преводи между банковите общности на България и други страни от ЕС.

След евентуалното въвеждане на еврото като национална валута левовите плащания ще започнат да се изпълняват като плащания в евро през TARGET2-BNB. Клиентските плащания в левове, извършвани досега през платежната система за малки плащания БИСЕРА 6 ще трябва да се пренасочат към SEPA плащания в евро.

По последна информация две банки - Пощенска и TBI bank, участват в реална среда в платформа, поддържана от "БОРИКА АД". Предвижда се през тази година броят на банките - участници в платформата за незабавни плащания, да се увеличи, а всички банки в България да могат да получават незабавни плащания до април 2023 година.

Всичко това кореспондира с текущите процеси в сектора на платежните услуги в Европа, където преминаването към незабавни плащания е един от приоритетите в публикуваната преди година Стратегия на ЕС за плащанията на дребно.

Европейската централна банка също се интересува от незабавните плащания, защото отговаря за безопасността и ефективността на безналичните плащания в евро. Като предимство на тази разплащателна схема ЕЦБ изтъква, че: "в електронната търговия незабавните плащания премахват риска търгуващите онлайн да не получат плащането си, тъй като доставката на стоките и услугите може лесно да се синхронизира с плащането. При междуфирмените разплащания незабавните плащания подобряват паричния поток, улесняват управлението на средствата, намаляват просрочените плащания и ускоряват уреждането на фактурите."

Facebook logo
Бъдете с нас и във