Банкеръ Weekly

Финансов дневник

“Лев инс” с офер­та за ТБ “Вик­то­рия”

Акционерите на ЗК "Лев инс" АД , заедно със "стабилна европейска банка", са поискали от БНБ да купят ТБ "Виктория".

Сред акционерите на застрахователната "Лев инс" изпъква председателят на УС на най-голямата корпорация в Израел - "Белек груп" (газовата компания на държавата), а "белек" значи "газ" на иврит. Вторият заслужаващ внимание акционер е инвестиционният фонд "Артио интернешънъл", наследник на най-голямата швейцарска банка "Джулиус Байер". Те са изпратили писмото си за намерения до Управление "Банков надзор", до управителя на БНБ, до новия премиер Бойко Борисов и министъра на финансите Владислав Горанов. Това съобщи за "БАНКЕРЪ" отлично информиран източник от застрахователната компания. Инвеститорите имат намерението да изкупят акциите на банката с отнет лиценз и да покрият депозитната й база, заяви източникът.

От БНБ и Министерството на финансите заявиха, че писмото все още не е стигнало до тях. От Централната банка коментираха, че имат вече 3-4 "оферти", зад които прозират "автори лаици". Нямаме никакви намерения да водим преговори с когото и да било, ако не става дума за ясно посочени суми, отсякоха от БНБ. Още повече че БНБ не е в ролята на продавач, защото ТБ "Виктория" е собственост на КТБ и само квесторите или впоследствие синдиците могат да се разпореждат с нея.

Ето и трите изисквания на БНБ: да се изкупят акциите на ТБ "Виктория", да се предложи разумна ликвидност и да се представи смислен бизнес план. Естествено, трябва да е ясен и произходът на парите. От институцията, управлявана от Иван Искров, коментираха, че ако се появи сериозен и авторитетен купувач, изискванията към покриване на ликвидността ще са по-ниски, защото ще се разчита вложителите да запазят спокойствие и да възстановят доверието си към трезора. Ако обаче са хора без имена в тази сфера, ще трябва да плащат много.

"Търговска банка Виктория" ще продължи да работи в режим на специален надзор дори и след като нейният собственик Корпоративна банка бъде обявен в несъстоятелност. Лицензът на малката кредитна институция не е отнет и БНБ засега въобще не прави планове да я лишава от него.

За "Виктория" вървят процедурите по продажбата на пет пакета кредити на други банки. Предварителни оферти за отделните пакети подадоха четиринадесет банки още през октомври.  След като те бяха оценени от квесторите на "Търговска банка Виктория" и с одобрението на БНБ, девет от кандидатите получиха правото да направят пълен правен и финансов анализ (дю дилиджънс) на пакетите от заеми, за които кандидатстват. Сред тях са ЦКБ и "Търговска банка Д", които са проявили интерес към целия кредитен портфейл. "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК" и ОББ пък смятат да подадат оферти за един или два от петте кредитни пакета.

До средата на ноември всичките кредитни институции, допуснати до дю дилиджънс, трябва да подадат своите окончателни оферти. Те отново ще  бъдат прегледани от квесторите и от БНБ и ако бъдат одобрени, ще се пристъпи към оформянето на конкретните сделки. Този процес трябва да приключи до 20 ноември, когато приключва максимално допустимият по закон срок на специализирания надзор.

Очакванията са, че от тези продажби "Търговска банка Виктория" ще получи достатъчно средства, за да изплати задълженията си от 285.9 млн. лв. към свои кредитори - граждани и фирми, както и 124 млн. лв. към своята майка - Корпоративна банка. Плащанията трябва да станат в периода, в който Фондът за гарантиране на влоговете ще започне да превежда парите по гарантираните депозити на вложителите на обявената в несъстоятелност Корпоративна банка (т. е. до 4 декември). Ако целият този първоначален замисъл бъде реализиран, на практика "Търговска банка Виктория" ще бъде свита до размера на своя капитал.

С по-нататъшната съдба на "Търговска банка Виктория" и с нейния лиценз ще се разпореждат синдиците на Корпоративна банка, тъй като тя е нейна собственост и като такава ще се превърне в част от активите, които ще бъдат осребрявани. Всеки инвеститор, който е готов да предложи приемлива цена, за да купи "Търговска банка Виктория" като действаща кредитна институция, ще преговаря със синдиците, но ще бъде одобряван от БНБ. Ако банката бъде продадена, тя ще продължи да работи на нашия пазар под сегашното или под друго име. Евентуалната сделка за "Виктория" трябва да бъде одобрена и от Фонда за гарантиране на влоговете.

В случай, че за "Търговска банка Виктория" не се появи инвеститор, който да е приемлив както за Фонда за гарантиране на влоговете, така и за БНБ, тя ще мине в процедура на принудителна ликвидация. При нея всички останали активи на банката - било то сгради, имущество или финансови вземания, ще бъдат продавани един по един, а получените от тези сделки пари ще влязат по сметката на синдиците на Корпоративна банка.

Преди десетина дни руската "Банк Российский Кредит" е заявила писмено принципен интерес към придобиването на "Търговска банка Виктория". БНБ е изпратила до руснаците отговор, че те трябва да представят всички необходими документи, показващи, че отговарят на принципите, записани в документа "Основни принципи на лицензионната политика в БНБ". В него са поставени изключително строги изисквания към банки от страни, които са извън ЕС, желаещи да влязат на нашия пазар. Освен това БНБ е поискала от руския банков надзор информация за "Банк Российский Кредит" и за възможностите й да придобие кредитна институция извън руския пазар. За момента отговор на тези писма на БНБ няма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във