Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЛЕТУВАНЕ НА КРЕДИТ

Лятото на 2005 г. ще се запомни с проливните дъждове, наводненията и продължителната политическа криза. А иначе лято, като лято - време за отпуски, които по традиция българинът обича да прекарва по родното Черноморие. Мечтаната ваканция за повечето българи обаче се оказва труднопостижимо удоволствие, най-вече заради високите цени на курортните пакети. Пословичната пестеливост на нашенеца отдавна вече не може да реши този проблем. През последните години българите се учат да живеят на кредит. Бумът на потребителските заеми е логично обяснение за това. И тъй като от триста години насам банковата дейност по същество остава непроменена - привличане на депозити и отдаване на заеми, в наши дни истински конкурентна всъщност се оказва опаковката им, както и гарнитурата от преференции за отделните категории клиенти. Затова и финансовите институции се надпреварват да рекламират продуктите си с целево предназначение, включително и... сезонно. Специализирани ваканционни заеми засега предлагат само три български банки. Останалите рекламират потребителски кредити, украсени за разкош с привкус на лято, пясък и море. Някои финансови експерти смятат, че дори заемите, които са нарочени за ваканционни, всъщност са по-лъскаво преопаковани потребителски. Пари назаем за ваканцияКлонът на Пиреос Банк и ЕВРОБАНК, които са в процес на сливане, предлагат съвместно кредита Ваканция. Максималният размер на заема е 10 хил. лв., но не повече от пет чисти работни заплати. С други думи, максималната сума могат да изтеглят хора, чиито месечни възнаграждения след удържане на данъци са не по-малки от 2000 лева.С 10 хил. лв. едно тричленно семейство спокойно може да закупи 10-дневен туристически пакет за почивка на екзотичните острови Мавриций, Фиджи или на Хаваите. За огромната част от българите такива разходи са неоправдано разточителство. За скромна почивка на българското Черноморие или по евтините хотели на турското и гръцкото Егейско крайбрежие на тричленно семейство ще му стигат и 2000 лева. Ако тези пари бъдат взети назаем от Пиреос Банк или от ЕВРОБАНК, получателите им няма да имат нужда от поръчители. Достатъчно е да докажат, че чистите им месечни доходи са над 400 лева. За суми от 2 хил. до 5 хил. лв. двете обединяващи се банки изискват само един платежоспособен поръчител, а ако заемът надхвърля 5 хил. лв. - двама. Срокът на погасяване на кредита е до 36 месеца, като бонусът се състои в шестмесечния гратисен период, през който клиентът може да си отдъхне от почивката и да се подготви да връща парите, които е похарчил за ваканцията си. Безплатната застраховка Живот също е част от офертата. Погасяването - чрез равни месечни вноски, обаче не може да бъде отлагано за по-късно от края на 2005 година. И тъй като клиентът трябва да продължи да живее и след ваканцията, условието е за заем до 2 хил. лв. погасителната вноска да не е по-голяма от 25% от нетния му месечен доход. За кредити до 5 хил. лв. - да не надвишава 45%, а за заеми до 10 хил. лв. - да не е повече от 30% от чистия месечен доход.Пощенска банка също усилено рекламира кредита си за летните месеци (от 13 юни до 31 август 2005 г.), който всъщност е стандартният бърз кредит - със или без поръчител в зависимост от ползваната сума. При ваканционното му издание обаче банката предлага тримесечно отложено плащане на първата вноска. Размерът на кредита е до 10 хил. лв., като кандидатът научава дали е одобрен в рамките на един работен ден. В този случай клиентът попълва молба по образец и прилага копие от личната си карта. Погасителният срок е до пет години. Освен гратисен период, банката предлага и допълнителни бонуси - международна кредитна карта ЕвроЛайн. Семейната почивка на СИБАНК също е заем, предназначен за летуващите. Максималният му размер е 1600 лева. Кредитът се погасява до една година, с възможност за договаряне на едномесечен гратисен период. Сумата се предоставя еднократно в брой, както и по разплащателна или картова сметка в СИБАНК. Има изрично изискване работната заплата на кредитополучателя да се превежда по сметка в банката. Съпругът или съпругата са съдлъжници по заема. След като бъде внесена месечната погасителна вноска, на всеки член от семейството, независимо от възрастта му, трябва да остават по 70 лева. В случай че чистият месечен доход на кредитоискателя не достига, за да бъде изпълнено това условие, банката включва и дохода на другия съпруг/съпруга. Клиентът също така трябва да е изряден данъкоплатец и да няма неизплатени задължения към държавата и общинските власти, както и просрочени задължения към трети лица. Изискванията на банката кредитополучателят доказва с документи, а и процедурата отнема минимум една седмица, казва банковият експерт Карамфила Чавдарова. Така че импровизацията - по български обичай, да теглим заем в последния момент преди да отпътуваме за почивка, на практика е неизпълнима. Цената на летните кредитикакто впрочем и на бързите потребителски, е значително по-висока от тази на стандартните, което е логично предвид по-високия риск, който поема заемодателят. Така например Пиреос Банк и ЕВРОБАНК събират за заемите без поръчители (до 2 хил. лв.) годишна лихва от 18.5%, а лихвеният процент за ваканционните кредити с поръчители (до 5 и до 10 хил. лв.) е 15 процента. Цената на услугата се утежнява с такса от 2.5% върху стойността на заема.Пощенска банка пък изисква при подаване на документите еднократна такса от 10 лв., а за управление и обработка на разрешения заем събира 2.5% еднократна такса. Бързите й летни кредити са със цени, които зависят от това дали клиентът е осигурил поръчител, или не е. Ако заемът е до 5 хил. лв. и е обезпечен с поръчителство, лихвата е 13.75%, а до 10 хил. лв. - 12.75 процента. Тъй като да ангажираш друг човек да поръчителства невинаги е особено лесноосъществимо начинание, лихвата за бързите заеми - до 10 хил. лв., включително и летните (без поръчител), е значително по-висока - 16.95 процента.Фиксираната лихва по кредита Семейна почивка на СИБАНК пък е 14% годишно. Тя е и най-изгодната, макар, че кредитната институция прави уговорката, че с решение на управителния съвет може да бъде променена при нужда. Стандартните потребителски заеми на търговските банки също могат да бъдат използвани за ваканционни нужди. Такива кредити предлагат Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК, Обединена българска банка, Банка ДСК, БУЛБАНК, Първа инвестиционна банка, SG ЕКСПРЕСБАНК, Райфайзенбанк (България), банка Алианц България, ЮНИОНБАНК, ДЗИ Банк, ЦКБ и почти всички други институции. Заемите са разнообразни - със или без поръчители, със залог на парични средства, с овърдрафт - по картова или по разплащателна сметка. Такива за текущо потребление, за покриване на временен недостиг от средства в семейния бюджет, за екскурзия или за всякакви други семейни събития. Лихвите по тях варират в диапазона от 9 до 18% и могат да бъдат фиксирани или плаващи с базови (основни) лихвени нива плюс надбавки, в зависимост от сумата, погасителния срок и вида обезпечение. Кредити за лятната почивка се предлагат и от небанкови кредитни институции като Джет кредит (и тук лихвите варират между 11 и 19.5% на годишна база) и Юзит Колърс - за студенти, които искат да участват в програмата Работи и пътувай (летните бригади в чужбина). На-лесният начин едно семейство да се сдобие с пари за лятната почивка си остават банковите дебитни и кредитни карти, както и такива, издавани от небанкови институции като Транскарт (тя се приема от над 20 туристически агенции и 74 хотела в България). Местните кредитни карти, издавани от българските търговски банки, като ЕвроЛайн, както и международните - Емерикън Експрес, ВИЗА и МАСТЪРКАРД, позволяват гратисен период за издължаване до два месеца, което е сериозно предимство. Както и възможността да разполагате с пари по всяко време, когато и за каквото са ви необходими - у нас или в чужбина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във