Банкеръ Daily

Финансов дневник

Леко подобрение на стопанската конюнктура в България през август

Общият показател на бизнес климата в България през август се повиши леко с 0,5 спрямо предходния месец, когато показателят спадна с 1,4 пункта и продължава да се задържа стабилно над дългосрочното си средно равнище, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт.

Подобрението на стопанската конюнктура се дължи на повишение на бизнес климата в търговията на дребно и в сектора на услугите при известно влошаване на мнения на стопанските ръководители в промишлената сфера и липсата на съществена промяна на доверието в строителството.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, намалява с 2,2 пункта, заличавайки изцяло неговото нарастване с 1,3 пункта месец по-рано, като по-слабият показател се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за състоянието на техните предприятия. По тяхно мнение обаче настоящата производствена активност се запазва, а очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни. 

Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, продължава да бъде свързана с несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила, чието негативно въздействие се засилва през последния месец.

Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във