Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лека активност при кредитите през юни

С ниска банкова активност при депозити ще запомним отминалия юни - само една банка предложи новости в офертите си за физически лица, сочи анализ на експертите от Моите пари.
Сравнително активни бяха банките по отношение на потребителските кредити, отбелязват анализаторите. Четири банки предложиха нови промоционални оферти, с по-изгодни условия. Други две удължиха срока на съществуващи вече промоционални оферти.
Отмина месец юни, като и тази година в този период от годината банките не измениха на обичайното си поведение и не предложиха разнообразие от новости по своите продукти, пише още в анализа. Традиционно за летните месеци банките бяха предимно пасивни и само 2 от тях предприеха някои корекции.

Срочни депозити

Считано от 6 юни 2018 г. Fibank преустанови предлагането на "Промоционален депозит +", само месец след започване на неговото предлагане. Сключените до тази дата договори, в които е уговорено автоматично подновяване срока на депозита, ще се подновят за нов срок, при лихвен процент, действащ към датата на подновяване.
По случай 25 години от учредяването на Първа инвестиционна банка АД от 6 юни 2018 г. стартира предлагането на нов депозитен продукт "Промоционален депозит 25 години Fibank" и увеличи лихвените проценти по електронен депозит "Моят депозит". Новият депозит може да бъде сключван за срок от 6, 12 и 24 месеца в лева и евро. Най-висока е лихвата при 24-месечния депозит, която е 0,85 процента.

Потребителски кредити

Пощенска удължи срока на специалните условия по програма „Повече днес“ и потребителски кредити, за служители на одобрени от банката фирми и институции, до 15.08.2018 г.

Поради преустановяване калкулирането на индекса Sofibor от БНБ, банката промени и своята методология за смятане на лихвения процент при левови кредити. В резултат на това банката премина 6М Sofibor + надбавка на Референтен лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити + надбавка. Това не повлия върху равнището на лихвените проценти по потребителски кредит, които запазиха своите нива.

Райфайзенбанк започна предлагане на нов промоционален потребителски кредит. Кредитът е предназначен за клиенти с нетно трудово възнаграждение минимум 3 000 BGN, с превод на работна заплата в Банката. Лихвата е 4,40%. Минималната сума, за която може да се кандидатства е 30 000 лв., а максималната 70 000 лв. Срокът, за който може да се изплаща заема не бива да надвишава 48 месеца.

Токуда банк започна предлагане на нов потребителски кредит "Моменти щастие". Лихвата по него зависи от размера на осигурителния доход на кредитоискателя. За клиенти, осигуряващи се на максималния осигурителен доход лихвата е 4,10%.

Търговска банка Д увеличи размера на годишната такса за обслужване на кредитна карта от 36 на 42 лв. В момента тече промоционална кампания на банката за потребителски кредити, при която се предоставя отстъпка от лихвата при ползване на кредитна карта и пакетна програма ("Модерато" или "Алегро").

Банка ДСК удължи промоционаланата кампания по потребителски кредити. Според нейните условия банката предоставя отстъпка от лихвата при превод на работна заплата в банката. Банката удължи до края на август срока и на другата промоционална оферта при стандартния потребителски кредит.

В края на юни ЦКБ предложи още една възможност за отстъпка от лихвата. При осигуряване на поръчител банката предоставя възможност да се понижи лихвата с 0,20 пр.п. Общата сума на отстъпките е в размер 0,50% (0.10% при ползване на дебитна карта, 0.20% при ползване на кредитна карта и 0.20% при осигуряване на поръчител).

По случай 25 години от учредяването на Първа инвестиционна банка АД от 06.06.2018 г. стартира предлагането на нов потребителски кредит за обединяване и рефинанансиране на задължения. Офертата се предлага с 25 базисни пункта отстъпка от лихвата.
 
Кредитни карти

Уникредит Булбанк стартира промоция по кредитни карти Visa (Classic и DONNA). Промоционалните условия са:
-0% лихва за всички ПОС плащания в търговски обекти и/или в интернет в България и чужбина до 30.09.2018 г.; след този период месечна лихва - 1.35 %
-Без годишна такса обслужване по кредитната карта за първите две години, след този период – 25 лева/ година
-Безплатна застраховка "Помощ при пътуване и злополука"
-Автоматично участие в Програма PLUS за всяка основна и допълнителна кредитна карта, чрез която трупате точки при покупка на ПОС терминал при търговец от партньорската ни мрежа
-Безплатен абонамент за услугата "Сигурни плащания в интернет".

Жилищни и ипотечни кредити

Д Банк промени таксата си поддръжка на разплащателна сметка към дебитна карта Maestro Debit MasterCard от 1,60 лв. на 2 лв. месечно. Промяна претърпя и годишната такса за поддръжка на кредитна карта MasterCard Standard. Тя нарасна от 36 лв. на 42 лв. месечно. И двете карти са съпътстващи продукти към ипотечните кредити на банката.

ЦКБ понижи лихвените нива по своите продукти с 0,20 пр.п.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Нито една банка не предложи новости в офертите си за тримесечни депозити през изминалия юни. Така в края на юни  индексите за депозити запазиха нивата си от края на месец май  (на 0,05% в лева и евро).

Потребителски кредити

Без поръчител
Д банк беше единствената банка, която предприе корекции в офертата, участваща в индекса. Банката повиши годишната такса за обслужване на кредитна карта, която се предоставя с кредита (от 36 на 42 лв.). Това доведе до покачване в ГПР на избраната оферта на банката с 0,29 пр.п. Тази промяна доведе до съвсем леко (почти незабележимо покачване) в стойността на индекса. В края на юни неговата стойност е 12.30%, а месец по-рано беше на ниво от 12.26%.

С поръчители
ЦКБ подобри офертата с поръчител, като в края на месеца банката въведе нова допълнителна отстъпка от лихвата при предоставяне на поръчител. След тази промяна най-добрата оферта на банката, участваща в индекса се подобри с 0.21 пр.п. Това доведе до леко понижение в неговата крайна стойност, която в края на юни е 12,12%, а месец по-рано беше на ниво от 12,14%.

Ипотечни кредити в лева и евро
Слабата лятна активност на банките не отмина без да даде отражение и върху индексите. Всъщност, те останаха на майските си нива, въпреки че и при двата имаше по една банка с промени. Това беше ЦКБ. Най-доброто предложение на банката беше подобрено с 20 б.п., което се дължи изцяло на понижението в лихвата по кредита със същия размер. Индексът в лева остана на ниво от 4,90%, а евро се понижи незначително с 1 б.п. до 4,89%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във