Банкеръ Daily

Финансов дневник

КЗК ще оцени покупката на бизнеса на "Ен Ен" от ДЗИ

„ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД е уведомило Кимисята за защита на конкуренцията за своето намерение  да осъществи концентрация посредством придобиване на едноличен контрол върху „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД и върху цялото търговско предприятие на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество” – клон София („Ен Ен Животозастраховане“), съобщиха от регулатора. В тази връзка е образувано производство по оценка на концентрацията.

Дейността на придобиващото дружество ДЗИ е свързана с предлага застрахователни и презастрахователни продукти в сферата на животозастраховането на територията на България. 

"Ен Ен ПОД" извършва дейности единствено в сферата на допълнителното пенсионно осигуряване в България, а "Ен Ен Животозастраховане" има специализация единствено в сферата на животозастраховането в България. 

Сделката по същество ще доведе до промяна на пазарните позиции на участниците единствено на пазара на животозастраховане. Тя обаче би била в минимална степен, имайки предвид позициите на другите участници на този съответен пазар. Сделката няма да има негативен ефект върху нито един от идентифицираните съответни продуктови и географски пазари

Купувачът ДЗИ е отправил искане до КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната, отбелязват от регулатора. Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на това съобщение (25 март), като бъде подкрепено със съответни доказателства.

Съобщението е изготвено от уведомителя ДЗИ, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, уточняват от комисията.

През февруари в. "БАНКЕРЪ" съобщи, че белгийската KBC Груп и базираната в Холандия NN Group са постигнали споразумение "ДЗИ Животозастраховане" да придобие "NN Пенсионно осигуряване". За да се осъществи, сделката подлежи на регулаторно одобрение и се очаква да бъде финализирана в хода на 2021 година.

"Придобиването на пенсионния и животозастрахователния бизнес на NN в България позволява на "КВС Груп" в България да разшири още повече богатата си палитра от банково-застрахователни предложения към клиентите, като я допълни с висококачествени пенсионноосигурителни продукти, като в същото време предостави допълнителни възможности за кръстосани продажби на банкови и общозастрахователни продукти чрез подхода за единна точка на продажба", съобщиха от "KBC Груп" тогава. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във