Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КЗК ще изследва банките и банкирането

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще направи секторен анализ на пазара за  качеството на предоставените на банкови услуги от кредитните институции, членуващи в Асоциацията на банките в България (АББ). Това става ясно от решение на антимонополния орган от 1 март 2018-а.

Повод за проучването на конкурентността на бранша са консолидацията в банковия сектор и измененията в нормативната уредба.

В решението си  КЗК напомня, че внимателно наблюдава  конкурентната среда на този пазар и следи  публично достъпните факти и обстоятелства, които имат отношение към правоприлагането на Закона за защита на конкуренцията.

Предишният секторен анализ на конкурентната среда при банкирането на дребно, извършен от  антимонополната комисия обхвана периода между 2006 г. и - първото полугодие на 2008 година. Тогава бил извършен общ преглед на действащите тарифи за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от банките - членове на Асоциацията на банките в България, при предоставянето на услуги към клиенти, публикувани на интернет страниците на съответните банки.

Това, което е установила Комисията  поражда "необходимост от по-задълбочено изследване на конкурентността, прозрачността и условията, предлагани от банките при предоставянето на услугите им в периода 2015-2017 г.".

"В тази връзка  следва допълнително  да бъде установено съществуват ли бариери пред клиентите при смяна на обслужващата банка при предоставянето на конкретна услуга и евентуално наличие на обвързващи/пакетни продажби и други", разясняват от ведомството.

Събраната към момента информация поражда необходимост от ново, по-задълбочено изследване на конкуренцията при предлагането на банкови услуги, което да анализира  пазарните  процеси в сегашния момент  и да идентифицира евентуални допълнителни мерки, които да допринесат за правилното и ефективно функциониране на конкурентната пазарна среда.

За да се повиши ефективността на извършваните действия и в рамките на законовите си правомощия, КЗК ще изиска актуална информация от компетентните държавни органи и от съответните браншови организации.

"Социално-икономическата значимост на този сектор изисква детайлно и отговорно проучване, поради което КЗК призовава обществеността за активно съдействие при предоставянето на всякаква информация и данни във връзка с настоящото производство", допълват от Комисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във