Банкеръ Daily

Финансов дневник

КЗК решава за концентрация между "Кей Би Си Банк" и ОББ

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление, с което се обявява "Кей Би Си Банк" НВ (Белгия) обявява намарението си да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху "Обединена българска банка" АД, "Интерлийз" ЕАД и някой други, свързани български активи. Така собственикът на Сибанк и ДЗИ ще създаде най-голямата банково-застрахователна група в България.

Белгийската финансова група (придобиващо дружество) осъществява дейност в сферата на интегрираното банково и застрахователно обслужване. Придобиваните бизнеси са в сферите на банкирането, лизинговите услуги и застраховането.

Дейностите на двете компании в България се припокриват частично на продуктовите пазари за банкиране на едро и на дребно, животозастраховане и застрахователно посредничество в България.

Участниците в операцията са отправили искане до КЗК да извърши оценка на концентрацията след тази сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответните пазари.

Новината, че "Обединена българска банка" АД и "Кей Би Си Банк" се обединяват в сделка за 610 млн. евро, бе обявена още в края на миналата година.

Продажбата е в рамките на план за преструктуриране на Националната банка на Гърция и ще бъде последвана от продажби на дъщерните й клонове в Кипър и Румъния. Гръцката кредитна институция продава дял от 99.1% от ОББ и 100% от лизинговото подразделение "Интерлийз" (Interlease EAD) на белгийската банкова група "Кей Би Си" (KBC Group).

Очаква се одобренията на всички регулаторни органи да бъдат получени до средата на годината, когато сделката ще бъде юридически финализирана.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във