Банкеръ Daily

Финансов дневник

КЗК разреши на полския застраховател "Унилинк" С.А. да купи "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила на полската застрахователна компания "Унилинк" С.А. придобиване на едноличен пряк контрол върху "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД, съобщиха от регулатора. 

Сделката ще позволи на купувача да приложи в придобиваното предприятие модерни ИТ решения, иновативни способи за продажба, съвременни методи за управление на търговската мрежа и иновативни процеси на обслужване в полза на потребителите на застрахователни продукти в България.

"Унилинк" С.А. е застрахователен брокер и посредник, опериращ изцяло на територията на Полша. Фирмата предлага услуги по посредничество при сключването на застрахователни договори в областта на автомобилни и имуществени застраховки, както и здравни и животозастраховки. Компанията работи с 14 000 представителсва в страната.

Унилинк“ С.А., както и физическите лица осъществяващи краен съвместен контрол върху него, не упражняват контрол върху предприятия с регистрация в България

"Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД - София е водещ застрахователен брокер на българския пазар. Компанията посредничи при сключването на застрахователни договори за всички класове застраховки, посочени в Приложение № 1 на Кодекса за застраховането, а именно в Раздел I за класове "Животозастраховане“ и Раздел II класове "Общо застраховане“. "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД извършва своята дейност по застрахователно посредничество само на територията на България. Дружеството е под съвместния контрол на „Асиджест Брокер“ СПА, Италия с дял от 51% и и Н. Здравков (41%).

По силата на този договор, „Асиджест Брокер“ СПА,Италия и Н. Комитова Такева (8%) ще прехвърлят всички притежавани от тях дружествени дялове на „Унилинк“ С.А. в общ размер на 56%, а Н.Здравков ще прехвърли 24% от собствените му дружествени дялове, като в резултат на това Придобиващото предприятие ще притежава 80% от дружествените дялове в капитала на Придобиваното предприятие, а останалите 20% ще бъдат собственост на настоящия съдружник Н.Здравков.

Според уведомлението, представено от "Унилинк" С.А. в регулатора, не се очаква операцията да окаже въздействие върху съответни продуктово-географски пазари в страната, доколкото за участниците в концентрацията не могат да се идентифицират съответни припокриващи се или свързани пазари. 

Въз основа на направения анализ от КЗК са разрешили концентрацията между двете фирми. 

"Ай енд Джи Иншурънс Брокерс" e международен застрахователен и презастрахователен брокер, част от групата на ASIGEST HOLDING - независима международна група, обединяваща застрахователни брокери в България, Германия, Италия, Мароко, Сърбия, Румъния , Турция и Албания.

Oснована през 1994 г., компанията има забележително присъствие на българския застрахователен пазар. Заема безспорна лидерска позиция сред застрахователните брокери, като пласира годишно 112.7  млн. лв. премии и обслужва над 280 000 застрахователни полици. "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс" предлага обслужване на клиентите си в цялата страна чрез мрежа от над 200 офиса в 93 града на България.

"Ай енд Джи Иншурънс Брокерс" изработва специализирани застрахователни програми за различните индустриални сегменти на бизнеса. 

Компанията предлага пълен спектър от застрахователни продукти в обхвата на Общото застраховане, Животозастраховане и доброволно здравно застраховане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във